The story of Refork highlighted in Forbes and other magazines

ReFork_official
Jun 17 · 4 min read

In the previous days and weeks, the Refork story lured several trustworthy magazines that published articles about the company, future plans and other information. The articles mention Refork’s EFK token that helped the company at the very beginning of the developement which can easily lure more and more people to buy EFK tokens and support the demand for the tokens.

The upcoming European Union directive that is about to ban single used plastics together with the eco-friendly behavior of the end customer forces big companies to quickly find alternatives to the single used plastics to mantain their attractiveness to the customer. All of the facts mentioned above together with the increasing interest in cryptocurrencies among wide public caught an eye of the famous and trustworthy magazines that decided to write about Refork.

Forbes mention the fact that the company started by selling their EFK token to the retail that helped Refork at the beginning of the research and development. The magazines also quotes the founder of Refork, Josef Homola, who stated:

“Refork products leave no microplastics or any chemical or toxic traces.”

You can check the full story at Forbes here (in Czech only).

The 2nd article was published by E15, one of the most read magazines in the Czech Republic, which stated that:

Refork’s plans include replacing up to two billion plastic products within three years, mainly used by customers of fast food chains.

The magazine also quoted the CEO of Refork, Josef Žádník:

We want to gradually increase production from the current one million cutlery per month to twenty million.

The full article can be read here (also in Czech only).

You can also read about Refork in the printed edition of Hospodářské noviny on 17th of June 2021.

Refork wants to scale the production of the biodegradable cutlery, continue to support the growth of the EFK token and expand its products worldwide.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

Forbes publikoval příběh a budoucí plány Reforku

V předchozích dnech zaujal příběh Reforku několik důvěryhodných časopisů a online magazínů, které publikovaly články o společnosti, našich plánech do budoucna a přinesly citace našich klíčových členů týmu, Josefa Homoly (zakladatel) a Josefa Žádníka (CEO). V článcích se také zmiňuje EFK token, který společnosti pomohl na samém počátku vývoje, což může přilákat více lidí k nákupu EFK tokenů a podpořit tím poptávku po tokenech.

Nadcházející evropská směrnice zakazující jednorázové plasty, spolu s ekologickým chováním koncových zákazníků, nutí velké společnosti hledat alternativy k jednorázovým plastům, aby si zachovaly svoji atraktivnost pro zákazníky i širokou veřejnost. Všechna výše uvedená fakta spolu s rostoucím zájmem veřejnosti o kryptoměny, upoutala pozornost nejčtenějších časopisů, které v minulých dnech publikovaly články o příběhu a nejbližších plánech Refork.

Forbes zmiňuje skutečnost, že společnost prodejem svého EFK tokenu vybrala okolo 100M CZK, což společnosti pomohlo na začátku vývoje biodegradabilního materiálu. Magazín také cituje zakladatele Reforku Josefa Homolu, který uvedl:

„Výrobky Refork nezanechávají žádné mikroplasty ani žádné chemické či toxické stopy.“

Celý článek ve Forbes si můžete přečíst zde.

Druhý článek publikoval E15, jeden z nejčtenějších deníků v České republice, který uvedl:

K ambiciózním plánům Reforku patří do tří let nahradit až dvě miliardy plastových výrobků, které chrlí zejména řetězce s rychlým občerstvením.

Deník dále vzpomněl na investované prostředky z EFK tokenu, kdy připomněl, že vybrané peníze použila společnost zejména na vývoj materiálu, který se už podařilo dokončit. Dále citoval generálního ředitele společnosti Refork Josefa Žádníka:

„Další investice směřovaly do výroby, kterou chceme postupně zvyšovat ze současného jednoho milionu příborů měsíčně až na dvacetinásobek.“

Celý článek E15 si můžete přečíst zde.

O společnosti Refork se 17.6. 2021 dočtete i v tištěném vydání Hospodářských novin.

Refork plánuje rozšiřovat výrobu biologicky rozložitelných příborů, pokračovat v podpoře růstu EFK tokenu a rozšiřovat své produkty do celého světa.

Web | Instagram | Youtube | Facebook | Twitter | Telegram| Reddit

refork

Green solution to global plastic problem

refork

Green solution to global plastic problem

ReFork_official

Written by

Development and production of ecologic biodegradable products. Biopolymer manufacturer.

refork

Green solution to global plastic problem