Walter’s Coffee Roastery

Jul 15, 2018 · 2 min read

Kadıköy’de Moda’ya giderken uğrayabileceğiniz Walter’s Coffee, laptopla çalışmak için mutlaka denenmesi gereken bir mekan.

Walter’s Coffee Roastery Kadıköy’de rahatça çalışabileceğiniz kafelerden bir tanesi. Hafta içi akşam saatlerinde veya hafta sonları kalabalık olabilir ama genelde alt katında yer bulabilirsiniz. Kadıköy’e toplu taşıtlarla geldiğinizde mekana ulaşmak için biraz yürümeniz gerekiyor. Müşteri kitlesinin çoğu çalışmaya gelen gençlerden oluşuyor, bu yüzden rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim.

Etrafta birçok masanın yakınında priz var. Üst katta bulunan büyük masa oldukça rahat, bu masanın arkasında kullanabileceğiniz büyük beyaz yazı tahtası bulunuyor. Sandalye masa oranları çalışmak için pek uygun değil, laptop yükselticiniz varsa mutlaka yanınızda getirin. Ancak sandalyeler birçok kafeye göre çok rahat, saatlerce oturabilirsiniz :)

Mekanın içerisinde kahve kokuları eşliğinde taze kahve çekimini de izlemeniz mümkün. Ayrıca Breaking Bad dizisi temalı olan bu kafede dizinin hayranları için minik sürprizler de mevcut.

Yaz mevsiminde mekanların sıcaklıkları da çok önemli oluyor. Burada sıcaklık tam normaldi, ne üşüdüm ne terledim. Ama yine de sıcak kahve içecek kadar serin değildi. O yüzden iced latte (10 TL) içmeyi tercih ettim. Daha sonrasında aldığım vegan muffin de (10 TL) oldukça lezzetliydi.

Kadıköy’de bulunan Tasarım Bookshop & Cafe’den sonra oradaki gibi rahat çalışabildiğim ilk mekan burası oldu. Ama Tasarım Bookshop & Cafe’de klima olmadığı için sıcak havalarda iç kısımda oturmak çok rahat olmayabilir. Walter’s Coffee’yi diğer mekanlardan öne çıkaran esas özelliği intenetinin çok hızlı olması. İstanbul’da bu kadar hızlı internet hizmeti veren bir kafeyle henüz kaşılaşmadım.

Genel olarak oldukça memnun kaldığım bu mekanı Moda tarafında çalışmak isteyen herkese tavsiye ederim. Ancak her yere giderken olduğu gibi bence kulaklığınızı yanınıza almayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar! :)

Please contact me at begum@pasilobus.com to get information in English :)

RemoteIstanbul

Sokak sokak gezerim, kahveleri denerim :)

Begum Moralioglu

Written by

3D Game Developer / Digital Designer / @PasilobusHQ

RemoteIstanbul

Sokak sokak gezerim, kahveleri denerim :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade