ResponsiveOrg — loikka kohti verkostoajan organisaatioita

Verkostoitunut, kytkeytynyt maailma, jossa teknologiat ja niihin perustuvat sosiaaliset mediat saattavat tuottaa hyvinkin nopeita siirtymiä, tekevät organisaatioiden konteksteista ja tavoista reagoida ennakoimattomampia kuin ennen. Samaan aikaan perinteiset käsityksemme siitä, miten tulee organisoitua eivät välttämättä tue parhaimmalla mahdollisella tavalla tekemistä, jossa tavoitteiden, johtamisen ja operaatioiden tulee toimia paradoksaalisten jännitteiden varassa. ResponsiveOrg-liike pyrkii vauhdittamaan verkostoajan potentiaalia hyödyntävien organisaatioden kehittymistä.

ResponsiveOrg on maailmanlaajuinen avoin verkosto, joka pyrkii edistämään verkostoajan organisoitumista. Ajattelutapa on sukua monille muille lähestymistavoille, jotka pyrkivät myös sanoittamaan työn muutosta, kuten ketterälle kehittämiselle, lean startupille, Exponential ja Reinventing Organizations -kirjoille, holakratialle, sosiokratialle, systeemiajattelulle ja muille. ResponsiveOrgin manifestin tarkoituksena ei ole sanella, miten organisaatioiden tulee toimia, vaan ruokkia dialogia siitä, että ovatko niiden toimintatavat tarkoituksenmukaisia.

Liikevoiton tekemisen kaltaisten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ajaa organisaatioita, mutta niin on myös monia muotoja saavan arvon tuottaminen olennaisille sidosryhmille. Hiearkiat ovat hyvästä, mutta niin ovat avoimet verkostotkin. Kontrolli on tärkeää, mutta niin on mahdollistaminenkin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta kokeileminen ja iteratiivisuus lisäävät reagointikykyä muutoksiin. Kaikkea ei kannata kertoa avoimesti, mutta avoimuus ja läpinäkyvyys ovat samaan aikaan tärkeitä, että kaikki voivat tehdä viimeisimpään tietoon perustuvia päätöksiä. Tämänkaltaiset jännitteet ja niiden tarkoituksenmukaisten ratkaisujen pohtiminen ovat ResponsiveOrgin uuden työn manifestin ytimessä.

Teoriaa ja käytäntöä

Teoreettisesti ResponsiveOrg on lähellä professori Ralph D. Staceyn ajatuksia kompleksis-responsiivisia vuorovaikutuksen prosesseja. Staceyn (2001) mukaan tietämys syntyy organisaatioissa aktiivisten vuorovaikutussuhteiden emergenttinä tuotoksena. Tietämys ei ole yksilössä eikä yhteisössä, vaan sitä synnytetään ja toisinnetaan jatkuvasti sekä mahdollistavien että rajoittavien vuorovaikutuksen käytänteiden mukaisesti. Organisaatioiden tarkasteleminen vuorovaikutuksessa syntyvinä, neuvoteltuna ja keskusteltuna ilmiönä auttaa parantamaan niiden uudistumisen dynamiikkaa.

ResponsiveOrgin perustajien konsulttiyhtiöt, yhdysvaltalaiset August ja The Ready, keskittyvätkin organisaatioiden muotoiluun (org design) eli auttamaan niitä aistimaan muutoksia toimintaympäristöissään sekä mukautumaan ketterän ja kokeilevan kehittämisen avulla. Yritysten fokuksessa on ihmislähtöinen, teknologiaa hyödyntävä ja kompleksiseen maailmaan soveltuva merkitysrikas, avoimuuteen perustuva jatkuva oppiminen sekä uudistuminen. “Organizational transformation isn’t linear, it’s continuous”, toteaakin The Readyn perustaja Aaron Dignan (2017). Hänen mukaansa suurten organisaatiomuutosten sijaan tulisi edistää jatkuvaa, osallistavaa muutosta, jossa dialogi ja kokeilujen avulla kehittäminen ovat tekemisen ytimessä.

“Organisaatioiden muuttumisen ei tule olla lineaarista, vaan jatkuvaa.” Kuva: Aaron Dignan/The Ready.

Epävarmassa, muuttuvassa toimintaympäristössä työyhteisöt kohtaavat jatkuvasti tilanteita, joita kuvaa vanha aasialainen tarina sokeista miehistä ja elefantista. Miehet tunnustelevat elefanttia kukin omalta puoleltaan ja huomaavat tulkintansa tunnusteltavasta kohteesta olevan täysin ristiriidassa keskenään. Siinä missä yksi tulkitsee hännän olevan köysi, toinen kuvittelee elefantin jalan olevan puunrunko ja kolmas säikähtää elefantin kärsää luullessaan, että se on paksu käärme. Jokainen kokee oman tulkintansa olevan oikeassa, mutta ilman dialogia ja yhteistoiminnallista hahmottamista, sokeat miehet eivät kykyne hahmottamaan eri ruumiinosista koostuvaa elefanttia.

ResponsiveOrg-liike pyrkii ruokkimaan työyhteisöjen ja verkostojen valmiuksia toimia juuri tämän tarinan kaltaisten moninäkökulmaisten tai pirullisten haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

MBA, KTM, KM, YTM Mikael Seppälä on organisaatioiden, palvelumuotoilun ja datan hyödyntämisen asiantuntija. Hän toimii Open Knowledge Finland ry:n puitteissa ResponsiveOrg Finlandin yhteisömanagerina.

Lähteet

Ralph D. Stacey. 2001. Complex Responsive Processes in Organizations: Learning and Knowledge Creation. 
Aaron Dignan. 2017. Ready for Change. Videoitu puhe USI-konferenssista. https://www.youtube.com/watch?v=mFJfGzakM_g

Teksti on julkaistu alunperin Tietojohtaminen ry:n Tietoasiantuntija-lehdessä 5/2017. Taitettu versio artikkelista.


Haluatko sinä tai haluaako organisaatiosi saada lisää tietoa verkostoajan organisaatioiden teknologiaa ja sosiaalisia käytänteitä yhdistävistä toimintatavoista? Tule mukaan!

http://responsiveorg.fi

ResponsiveOrg Finland on avoimesti toimiva, oppiva ja tekevä verkosto, joka pyrkii kiihdyttämään työn ja organisoitumisen uudistumista. Toimimme paikallisena hubina globaalisti toimivalle ResponsiveOrg-verkostolle. Kutsumme luomaan ja edistämään toimintatapoja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää responsiivisuuttaan muutoksille, ihmisille, tulevaisuuksille ja verkosto-organisoitumiselle.

Tule kuulolle ja osallistu:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ResponsiveOrgFI/
Twitter: https://twitter.com/ResponsiveOrgFI
WWW: http://responsiveorg.fi

Lisätietoja:

@OKFFI 
@mikaelseppala