MUSCAT OTTONEL DE LA CASA PANCIU-CEL MAI BUN VIN SPUMANT IN 2014

Muscat Ottonel de la CASA PANCIU a devenit CEL MAI BUN VIN SPUMANT DIN ROMANIA PENTRU 2014. Din notele de degustare spicuim: la analiza exterioara se impune design-ul placut si eleganta stilului ce promite un vin de calitate. La degustare se impun atentiei note de citrice și fructe coapte. Are un final echilibrat unde regăsim grappefruit-ul. Gust de intensitate ridicata, prezintă un perlaj fin, cu persistenta ridicata și consistenta amapla.
Un rest natural de zahăr extrem de plăcut (40gr./l) și o aciditate de terrori echilibrată si specifica Vrancei. Un vin extraordinar de 96 de puncte pe care vi-l recomandam.

COLECTIA SAGIO1

--

--

REVISTA DE POLITICA EXTERNA/ROMANIAN FOREIGN POLICY MAGAZINE

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
International Relations

IRICE is dedicated to promote the international relations of Romania and to develop the economic, cultural and diplomatic relations with nations of the world.