Rien Boonstoppel
Published in

Rien Boonstoppel

Bruiloft Art-Jan en Joëlle

Ondanks Covid-19 heb ik van de zomer nog een bruiloft gefotografeerd! Het was alweer even geleden dat ik dat gedaan had, dus een beetje spannend. Maar de zenuwen bleken overbodig en het is een mooie serie geworden.

Nadat de dag vrij zonnig begon en alle voorbereidingen waren getroffen, werd het weer tijdens de reportage helaas wel wat slechter. Gelukkig was er een mooie binnenlocatie als back-up, dus daar zijn we snel heen gevlucht. Daarna stond een lunch op de planning, op een boerderij, tussen de kippen. Met aansluitend de kerkdienst. Met her en der een beetje improvisatie vanwege de maatregelen en het weer was het uiteindelijk toch een mooie dag! Zie hieronder een samenvatting in foto’s.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rien Boonstoppel

Rien Boonstoppel

More from Medium

Brandon Mauclair-Augustin

PCMTUNER Read BMW BOSCH MEV17.2.1 ECU on Bench

PCMTUNER Read BMW BOSCH MEV17.2.1 ECU on Bench

Even Zombies are Stereotyped

There’s a Tale to This City, and its Blatant Disregard for Melbourne’s Rich History of Flaneurs