Rien Boonstoppel
Published in

Rien Boonstoppel

Introductieweek TU Eindhoven

Afgelopen week kreeg ik de mogelijkheid om de introductieweek van de TU/e vast te leggen, in opdracht van het universiteitsmagazine de Cursor. Het was een erg intensieve maar leuke week met heel gevarieerde onderwerpen. Hier een korte impressie.

De aankomst van alle eerstejaars waarbij massaal geflyerd wordt.

De opening van de week met onder andere illusionist Jochem Nooyen

Gedurende de week was er veel sport en spel. Dit om de eerstejaars én bekend met elkaar te maken én bekend te maken met het brede aanbod wat er op en om de universiteit te vinden is.

Ook gingen ze allemaal langs het Van Abbe museum.

Ook was er ruimte voor allerhande andere activiteiten; onder andere theater, bordspellen, muziek en beleggen.

Maar de introductieweek zou niet compleet zijn zonder elke avond met een goed feestje af te sluiten.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rien Boonstoppel

Rien Boonstoppel

More from Medium

“Are You Noble?” or “You Like Utility?”

Adaptability as a Superpower with Dr. Yishai Barkhordari

MISBLOC 2022 Roadmap

What Is The Tenderbake Upgrade Of Tezos?