A nagy digitális könyvelői kísérlet (1. rész)

Avagy mit ér a könyvelő, ha vidéki? (Bevezetés)

RIPORT
RIPORT
Feb 18 · 3 min read

A probléma

Egy nem olyan régen megjelent tanulmány alapján a nyugdíjkorhatárt elérve a könyvelők közel fele abbahagyja a munkát, alig negyedük még 65 év felett is dolgozik. A következő 5 évben — a PENTA UNIÓ Zrt. számításai szerint — a könyvelők 14%-a, megközelítőleg 7.000 könyvelő esik majd ki a nyugdíjazás miatt a szakmából. Ugyanakkor a 2018. évben sikeresen bizonyítványt szerzők száma a szakképző OSAP statisztikára alapozott optimista becslése szerint sem érte el az 1.000 főt.

Arról sem ez a kutatás, sem más kutatás nem ejt szót, hogy ez az egészségtelen korfa jelenség miképpen érinti a vidéket és főleg, hogyan érinti majd a vidéki vállalkozókat és könyvelőiket. Sejtésünk azonban lehet, és ez a sejtés nem kecsegtet sok jóval.

Eszter

Eszter egy “kicsi teteje, közepes alja” budapesti könyvelőiroda egyik legtehetségesebb pályakezdő munkatársa. Tanulmányait, képességeit és motivációját tekintve erre a pályára született és a több mint kétéves munkaviszonya során töretlenül fejlődött.

2018. december végén, apró könnyek közepette a munkaadói elé állt, és bejelentette, hogy bár soha nem dolgozott még ilyen jó munkahelyen, de férje postamesteri állást kapott Dombóváron és hazaköltözik. A könyvelői pályát vidéken, ebben a 20.655 főt számláló városban próbálja majd folytatni. Eszter tehetségére való tekintettel munkaadói nem fogadták el a felmondást, sőt úgy döntöttek, ahhoz, hogy Esztert a szervezeten belül továbbra is “megtartsák” Dombóváron saját irodát nyitnak.

Öngyilkosság, pénzkidobás? Ki tudja de a történetünk itt kezdődik…

Vajon sikerülhet-e sikeres, profitabilis irodát vidéken felépíteni a nulláról, pusztán a digitalizációs trendeket kihasználva.

Az említett könyvelőiroda közel áll hozzánk, a cikksorozat további részeiben kiderül miért is.

Mi a Riport csapata valójában arra vállalkoztunk, hogy mindent, ami ezzel az üzleti vállalkozással kapcsolatos mellszélességgel támogatunk digitális termékeinkkel legyen az RIPORT, QUiCK, vagy autokata, illetve dokumentálunk minden egyes lépést, mozzanatot, ami a dombóvári iroda környékén történik majd, mindezt egy éven keresztül.

Hogy miért? Egyrészt azért, hogy más vidéki könyvelőirodáknak is segítsünk, másrészt azért,

hogy támogatást nyújtsunk azoknak a fiataloknak, akik úgy döntenek, hogy Eszterhez hasonlóan hazaköltöznek, és ezzel segítik, hogy ez az egészségtelen korfa egészségessé váljon.

És hogy mit fogunk pontosan tenni? Mit kap az aki velünk tart ebben a kalandban?

Reméljük sok mindent, de cikksorozatunk többek között az alábbiakról fog szólni.

A cikksorozat második része itt érhető el.

Hogyan tudsz velünk tartani?

Regisztrálj fiókot itt a mediumon és kövesd cikkeinket, vagy jelentkezz könyvelői facebook csoportunkban, ahol minden új cikket a megjelenéskor posztolunk. Készen állsz? Mi igen:)

Folyt.köv

Tanácsadó vagyok

Tanácsok, tippek modern könyvelőknek

RIPORT

Written by

RIPORT

Tanácsadó vagyok

Tanácsok, tippek modern könyvelőknek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade