III. Eredménytervezés

R!PORT 2 oktatóvideók

A videóban nyomon követhetjük az eredménytervezés lépéseit, illetve választ kapunk arra, hogy a program használata során miért lehet fontos a tervező használata. Ennek alapvetően két oka van:

  • Egyrészt az ügyfél hálás lesz, ha a terv és tényadatait egy helyen látja, hiszen így egy komplett kontrolling rendszerhez jut könyvelőjétől
  • Másrészt ha az ügyfél alakítja ki eredmény szerkezetét, akkor az rengeteget tud segíteni a Riport későbbi paraméterezése során, hiszen az általa létrehozott eredménykategóriák megjelennek az eredménykimutatásban.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.