Tanácsadó vagyok
Published in

Tanácsadó vagyok

Könyvelők a digitalizáció korában III.

A 6d, szerkezeti változás és új szereplők a piacon

2017 és 2018-ban több előadást tartottunk a témában. Előadásainkal az volt cél, hogy ne a robotok eljövetelével ijesztgessük a résztvevőket, hanem gyakorlati útmutatót adjunk azoknak a könyvelési szolgáltatást nyújtó vállalkozóknak, aki ebben a felgyorsult világban továbbra is kimagaslót akarnak nyújtani.

Kahneman és Tversky óta tudjuk, hogy az emberek általában a negatív információkra “éhesek” és észlelésük is ebbe az irányba torzít, melynek evolúciós okai vannak. A túléléshez, a veszélyre való felkészüléshez ugyanis a negatív információk fontosabbak. Prezentációnkban azt a célt tűztük ki, hogy bemutassuk nem is annyira veszélyes talán ez a világ, ezért nyugodtan beengedhetjük az optimistább véleményeket is, így mi is két optimista modellel készültünk.

Diamantis — Kotler 6D

A prezi első részében Peter Diamantis és Steven Kotler modelljét mutattuk be, mely a digiatalizáció “6D”-jén keresztül mutatja be, hogy egy digitális technológia milyen fázisokon keresztül fejlődik, és miképpen befolyásolja a körülötte lévő környezetet.

A 6D megismerése szerintünk fontos annak megértéséhez, hogy az ami a könyvelési szakmában, a könyvelés technológiájában jelenleg történik, vagy történni fog az egy teljesen természetes, normális folyamat és ezeket a folyamatokat az serkenti, hogy a számviteli adatok digitalizálódtak, sőt egyre rohamosabb mértékben digitalizálódnak.

A modell megértése, annak elfogadása esélyt ad a gyakorló stratégáknak arra, hogy legalább a következő 2–3 évben meghatározhassák milyen irányba vezessék könyvelési vállalkozásaikat.

A második D a “megtévesztő”, akár Joe Black

A 6d angol nyelvű infografikája itt található, de hamarosan elérhetővé tesszük az előadás anyagának ezt a részét magyar nyelven is.

A könyvelési technológia szereplői a digitálizálódott térben

Az előadás második modellje, egy a Riport munkatársai által létrehozott “térkép”-modell volt, mely a digitalizáció mértékének függvényében a könyvelési piac szerkezeti változásait próbálta demonstrálni, ráadásul mindezt a magyar kontextusban is bemutatva.

A térképből kiolvasható legfontosabb két állításunk a következő volt.

  1. A digitalizáció hatására a könyvelési szolgáltatás fókuszpontjaiban szerkezeti változás megy keresztül, melynek legfőbb következménye, hogy a korábban “tranzakciós könyvelés” (az adatok rögzítése) súlyú szolgáltatás átalakul és egyre inkább a tanácsadás fókuszú szolgáltatásra kerül a hangsúly.
Mi volt a könyvelés tegnap és ma ? A téglalapok mérete a feladatokkal eltöltött időt és könyvelők árbevételi modelljében szereplő helyét mutatja be.

2. A szerkezeti változás illetve a digitalizáció új szereplőket teremt a könyvelési/számviteli piacon. A korábban inkumbensnek számító könyvelőszoftver gyártók és ERP fejlesztő cégek mellé, egyéb piacról származó “nagy” szereplők jelennek meg mint a bankok, vagy akár maga az állam. A nagy játékosokon kívűl megjelennek kis szatelit szereplők is ,akiknek eddig nem voltuk közük ehhez a piachoz, de úgy érzik, megoldásaikkal gyorsítani tudják a digitális fejlődést és átállást.

Könyvelés ma és a következő 2–3 évben a folyamatosan digializálódó térben. Az új szereplőkön kivűl az is látható, hogy a négyzetek mérete megváltozott, a tanácsadás folyamatos teret nyer a többi funkcionális tértől.

A lenti ábrán található térképen elhelyeztük azokat a szereplőket, akik már megjelentek és aktívak a piacon, méghozzá mindenkit azon a területen, ahol jelenleg kifejtik hatásukat. (A térkép frissített 2019-es verziója itt található)

Természetesen a kiválasztás nem teljes valószínűleg még rengeteg szereplő lehet a piacon, és várjuk is az ezzel kapcsolatos kommenteket, hogy mindenkit felrakhassunk térképünkre

Megjelentítettük új szereplőként a tranzakciós könyvelés automatizálásában az OCR vagy akár machine-learning technológiákra épülő új szereplőket pl. a Billcity-t, de ugyanezen a területen teljesen más technológia megközelítésből pl a szamlazz.hu-t.

Bemutattuk az állam egyre növekvő szerepvállalását, mintahogy banki oldalról érintettük a MKB fintechlabját. Ez utóbbi nagyon sok olyan új szereplőt tömöríthet, akik beleszóhatnak majd később az új digitális tér formálásába.

Térképre tettük az OTP egyre népszerűbb eBiz alkalmazását, ami a psd2 előhírnökeként a banki adatállomány, számlázás és riporting összekapcsolásával már működő digitális megoldásokat nyújt.

Beszéltünk a V-ADO tranzakciós adózásban betöltött megoldásairól és természetesen magunkról a Riportról is említettünk egy pár szót riporting/adaptív tanácsadás kontextusban.

A térkép szélére elhelyeztünk néhány olyan szereplőt akik a szélről bármikor beléphetnek, vagy azért mert érdekes lesz nekik a magyar piac (külföldi ERP, könyvelőszoftver megoldások), vagy pedig más okból potenciális szereplőkké válhatnak.

És végül…

A prezenztáció végén egy kis útravalót is csomagoltunk, melynek legfontosabb pontjai itt találhatóak, de ezekről részelteiben egy külön bejegyzésben majd beszámolunk.

  • nem kell pánikolni
  • Jó könyvelő = IQ+EQ+DQ (intelligencia, emocionális intelligencia, és digitális intelligencia)
  • Lássuk, be hogy az adatrögzítés megoldható és oldja meg más
  • Digitális termék > Digitális stratégia
  • Új árbevétel modell, melyben a tanácsadás kerül előtérbe
  • Minden eszköz annak érdekében rendelve, hogy a tanácsadás előtérbe kerüljön, teljes újrapoziciónálás
  • Mobillá válás
  • Költségek átgondolása

Korábbi bejegyzéseink a témában itt, szép napot!

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store