Pont most lőnéd az űrbe pénzügyeid?

5 QUiCK funkció, ami ebben segíthet🚀.

RIPORT
RIPORT
Apr 4, 2020 · 3 min read

Több mint egy éve segítjük a legkisebb vállalkozások napi pénzügyeit költségnyilvántartónkkal.

Egy ügyfelünk szerint, két kis lépéssel nem lehet átlépni egy szakadékot sem.

A vállalati pénzügyek teljes digitalizálása és a hagyományos számviteli technológiák között hatalmas szakadék húzódik, melynek átlépéséhez sokszor valóban nagyobb energiákra van szükség, most azonban a járványügyi helyzet számos kisvállalkozást hirtelen a digitális szakadék szélére sodort, ahol dönteni kell mekkorát lépünk.

A cikkben megmutatjuk, melyek azok a QUiCK funkciók, melyeket ügyfeleink a legfontosabbnak tartanak ahhoz, hogy ennek a szakadéknek az átlépésekor két kis lépésből inkább egy nagy legyen.

1. Az alias email cím

A GKI idei felmérés alapján a hazai vállalkozások közül már csak 30% használ kézi számlatömböket, azaz a vállalkozások 70%-a valamilyen digitális módszerrel állítja ki a számláját. Ez a szám ráadásul rohamosan nő, azaz idővel teljesen eltűnnek kézi számlatömbök.

Fentiek alapján beszállítóid, partnereid körülbelül 70% mindenféle barbár módszer nélkül, (például postázás) elküldhetné neked a számlákat emailben, annak ellenére, hogy eddig ezt nem így szoktátok meg.

Ügyfeleink egyik kedvenc funkciója a saját “kvikkes” alias email cím. Ha szállítód erre az email címre is elküldi a számláját, akkor az automatikusan megérkezik a QUiCK-be, anélkül, hogy szkennelned, vagy fotóznod kellene!

Pár hete egy reklámkampányunkban tippet adtunk a vállakozóknak, hogyan tehetik érintésmentessé a számviteli bizonylatok kezelését.

2. Költségkategorizálás

Egy ügyfeleink körében készített felmérés alapján, hatvan százalékuk azért használja a költségtípusokat és a címkézéseket, mert így sokkal egyszerűbben tervezheti meg, hogy a következő időszakban mire, mennyit költ.

A költségkategorizálásra rengeteg lehetőség van a QUiCK-ben. Egy nem olyan régen bemutatott funkció például, hogy már a számla beküldésekor is felcímkézheted előre a költségeket. A lenti videó erről szól.

Nem olyan régen bevezetett funkció, mely főleg projekt cégeknek jelent óriási segítséget, de akár jóváhagyási rendszer kiépítésére is használható

A kategorizáló funkcióval kapcsolatban az sem utolsó szempont, hogy miután számlafelismerő algoritmusunk elég számlát látott, a kategorizálás automatikusan megtörténik.

3. Letölthető számlaképek és excel export.

Bárhogy szeretnénk kinyírni az excelt, az excel kinyírhatatlan.

A QUiCK-be beérkezett számláknak nemcsak a számlaképei, de egyéb számlaadatai is kinyerhetőek excel formátumban, így azokat könnyen használhatod további adatelemzésre.

A QUiCK-ből a számlaképek és minden egyéb más adat is kinyerhető egyszerűen, sőt a felület a könyvelővel is megosztható.

4. Utalási csomag és likviditás tervező

Normál időkben a kisvállakozások 82%-a a helytelen likviditás menedzsment miatt megy tönkre. Most viszont olyan idők járnak, hogy nincs olyan vállalkozás, aki ne érzené, hogy közel sem mindegy, melyik vevőnk, mikor fizet és melyik szállítónknak mikor fizetünk.

A kintlévőségekkel és tartozásokkal kapcsolatos információk valós idejű ismerete, és az erre alapozott döntések, kritikusak lehetnek a túlélés szempontjából.

A QUiCK utalási csomag és likviditás tervezőjével pofonegyszerű annak követése, hogy melyik szállítónkat mikor fizetjük ki, vagy hogy egy-egy vevőnk vajon mikor fizet.

A QUiCK likviditás tervezője segítségével, a 14.heti fizetendőket “eltüntetjük, a jobb heti likviditás érdekében.

5. Autoscan és integrációk

A digitalizáció egyik leghasznosabb következménye, hogy minden összeköthető mindennel, azaz integrálható. Ha pl. Számlázz.hu vagy Billingo számlázót használsz, akkor árbevételeid is megjelenhetnek a QUiCK-ben.

Számlázz.hu esetén a neked más Számlázz.hu-s fiókból kibocsátott szállítói számlák is megérkeznek automatikusan a QUiCK-be. Sőt most egy ideiglenes lehetőségnek köszönhetően egy kis hackelléssel még akkor is élvezheted ezt az adatgazdagságot, ha egyáltlán nem használod a Számlázz.hu-t.

Ha nem hiszel az integrációkban, vagy nem a fenti számlázókat használod, a QUiCK-el akkor is gyorsabbak lesznek folyamataid az utolsó kedvenc funkciónak az autoscan-nek köszönhetően.

Az autoscan segítségével a beküldött vagy beszkennelt számlákról automatikusan felismerjük a számlaadatok nagyrészét, így azokat nem kell rögzítened.

További információkat a fenti funkciókról itt találsz

Tanácsadó vagyok

Tanácsok, tippek modern könyvelőknek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store