Hogyan gyorsítsuk fel a paraméterezést?

Kérdés: Hogyan gyorsítsuk fel a paraméterezést, vagyis a Főkönyvek összevonását és elnevezését?

A R!port egyik legfontosabb funkciója, hogy főkönyvi kivonatokból lehet egyszerűen menedzsment jelentéseket létrehozni. A főkönyvi kivonatok beemelése általában nagyon gyors és egyszerű, a legelső paraméterezéshez azonban kell némi idő.

Most megmutatunk egy olyan módszert, amivel az egyedi eredménykimutatás sorokat gyorsan és egyszerűen lehet létrehozni. Főleg akkor érdekes ez, ha az ügyfél rengeteg sort akar látni.

Ügyfelünk egy angol cég magyar leányvállalata és a leányvállalti menedzsment jelentések során az alábbi sorokat szeretné látni a főkönyvek helyett.

A R!PORT-ban ez természetesen megoldható. A sorok létrehozása után a kapcsolódó főkönyvi számok bekategorizálhatóak. A probléma az, hogy rengeteg sor van, és a R!PORT paraméterezőjével a sorok létrehozása kicsit nehézkesebb.

Most megmutatunk egy módszert, amivel tömegesen lehet felvinni sorokat, és a sorokhoz való kapcsolást elég a végén megtenni.

A művelethez menjünk a tervezőbe. És válasszuk azt az opciót, hogy “új tervet készítünk a varázslóval”.

Az egyes eredményblokkok ablakában, adjuk hozzá a fenti sorokat, és értéknek akár adjunk meg 1-et, hiszen most nem az üzleti tervet készítjük el ügyfelüknek, csak a kapcsolódó eredménysorokat hozzuk létre. A sorok megadásakor akár control + C control V-vel ki is másolhatjuk a neveket a megadott fenti excelből.

Ha végig mentünk az összes ablakon, és létrehoztuk a pénzügyi tervet, akkor töltsük fel a havi főkönyveket. A sikeres főkönyvi feltöltés után az Eredménykimutatás gomb aktív lesz. Miután rákattintunk, láthatjuk, hogy a korábban a tervezőben létrehozott sorok megjelentek. Itt már nincs is más dolgunk, csak az, hogy hozzákapcsoljuk az egyes sorokhoz a megfelelő főkönyvi számot. És kész :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.