Därför bör du inte avsluta sms med en punkt

Rodolfo Agency
Oct 21, 2016 · 2 min read

Skriver du dina sms grammatiskt korrekt? Då upplevs du troligtvis som oärlig.

Att vara grammatiskt korrekt och avsluta sina sms med punkt är faktiskt inte det bästa sättet att uppfattas som ärlig och genuin — i alla fall inte när du skickar sms. Det tolkas nämligen som mindre uppriktigt och dessutom upplevs du som arg och sur. Det menar forskare vid Binghamton University, New York, som har tittat på hur människor reagerar på texter med respektive utan punkter.

Vad visade studien?

Forskare lät 126 personer läsa igenom en serie konversationer för att avgöra hur uppriktiga var och en uppfattades baserat på deras skiljetecken. När konversationerna visades i form av en sms blev punkten avgörande för om den som sms:ade upplevdes som genuin eller inte.

Det är mycket som påverkar hur du upplevs när det gäller sms — särskilt när det kommer till hur du använder skiljetecken. Ett frågetecken förmedlar någon form av fråga och ett utropstecken betecknar varierande grader av entusiasm (beroende på hur många som faktiskt används). Det finns dock en typ av skiljetecken som, trots sin nödvändighet i alla andra typer av kommunikation, undantagslöst förmedlar något negativt när de används i sms. Just det — punkten.

Och vad betyder det?

Varför en punkt förmedlar en känsla av ilska är kanske inte så konstigt ändå. En levande sms-konversation lever lite på sin öppna karaktär. Punkten förmedlar i det läget ett definitivt slut på en konversation, även om det inte alltid är avsikten.

Att punkten förmedlar en känsla av oärlighet är dock lite mer komplext att förklara, men eftersom vårt sätt att kommunicera skriftligt har blivit alltmer avslappnat (tack vare digitala medier) har också den formella tonen försvunnit. Vilket i sin tur har gjort att användandet av punkt ses som något oäkta, när det inte används i en formell konversation. Det är jämförbart med att du inte pratar med dina nära vänner på samma sätt som du pratar på en jobbintervju.

Så, nästa gång du vill visa dina grammatiska kunskaper och avsluta din mening med en punkt så kanske du ska tänka en vända till

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.