Rodolfo Insights
Published in

Rodolfo Insights

Kom ihåg tandtråden och glöm Alzheimers

En ren mun kan minska risken för demens med en fjärdedel visar ny forskning.

Är du en fena på att flossa tänderna? Då är risken förmodligen mindre för att du ska drabbas av Alzheimers. Studier visar nämligen att dålig munhygien ökar risken för att utveckla demenssjukdomar.

Vad visade studien?

Ett antal studier har visat att ju färre tänder du har, möjligen som följd av tandköttssjukdomar orsakade av dålig tandhygien, desto större är risken för att du ska utveckla demenssjukdomar. Forskarna har i studier också sett att personer med tandköttssjukdomar har högre nivåer av den inflammatoriska molekyl i kroppen som kopplas samman med ökad risk för kognitiv nedsättning och hjärt- och kärlsjukdomar. Men man har även sett att effektiv behandling av sitt tandkött, som att kontinuerligt använda tandtråd, reducerar nivåerna av den molekylen nästan helt och hållet.

Och vad betyder det?

Även om forskarna är eniga om att vidare studier behöver genomföras, ser man redan nu ett samband mellan dålig munhygien och ökad risk för demenssjukdomar. Har du fortfarande inte kommit igång med tandtrådsrutinen så kan det vara dags nu. I värsta fall får du lite renare mun, i bästa fall minskar risken för Alzheimers.

Källa

--

--

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store