Lita aldrig på kreatören

Rodolfo Agency
Oct 30, 2015 · 1 min read

Kreativa personer är mer benägna att agera oärligt vid exempelvis prov.

Att vara kreativ innebär i mångt och mycket att bryta regler och att tänka utanför givna mönster. Kreativa beteenden går ofta mot normer och är således något som ofta uppmuntras då de leder till just nya och unika idéer. En forskargrupp vid Harvard University ville undersöka exakt hur nära oärlighet och kreativitet ligger varandra.

Vad visade studien?

Försökspersonerna fick utföra en rad uppgifter där de sedan fick rapportera sina resultat själva. Det fanns således utrymme för dem att fuska eftersom de enda som visste deras verkliga resultat var de själva. Samma deltagare fick också utföra tester som mäter kreativitet. Resultaten visade ett tydligt samband mellan kreativitet och oärlighet (alltså hur mycket man fuskade).

Och vad betyder det?

Att det finns ett samband innebär givetvis inte att det ena orsakar det andra. Dock är det givetvis intressant att fundera kring varför de som var mer kreativa också fuskade i högre grad. Beror det på att deras avsaknad av respekt lett till att de blivit mer kreativa eftersom de kan se saker från nya perspektiv? Eller är det deras förmåga att komma på alternativa lösningar som lett till att de inte har några problem med att göra prov på ”alternativa sätt”? Oavsett så bör man ta hänsyn till detta när man sätter kreativa personer i sammanhang där deras ärlighet är viktigt, så som vid prov och arbetsgivartester.

Källa

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Insights
Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.