Vad din sömn säger om din kreativitet

Visuellt kreativa individer tenderar att lida av sämre sömnkvalitet medan verbalt kreativa sover mer.

Går du ofta och lägger dig tidigt samt vaknar tidigt, och sover bra natten igenom? Härligt, din hälsa tackar dig nog för detta. Men din kreativa förmåga önskar nog att du hade helt andra sovrutiner. Forskning visar att sämre sömnkvalitet kan göra dig mer visuellt kreativ och att långa sovnätter kan boosta din verbala kreativitet.

Vad visade studien?

I studien ingick 37 studenter, varav hälften studerade konst och den andra hälften läste samhällsvetenskap. Forskarna kartlade alla deltagares sömnvanor och lät dem även genomföra prov på visuell och verbal kreativitet. Resultatet visade att visuell kreativitet var associerat med mer sömnstörningar, sämre funktion på dagen och lägre total sömnkvalitet. Verbal kreativitet hade ett samband med fler sovtimmar överlag, och med att gå och lägga sig sent samt vakna upp sent.

Och vad betyder det?

Studien visar på att de två olika typerna av kreativitet följs åt av olika sorters sömnrutiner. Forskarna menar att visuell kreativitet kan göra individen mer uppmärksam och alert, vilket kan leda till sömnstörningar. Bland de verbalt kreativa kan å andra sidan långa sovnätter vara det som underlättar den process som främjar den formen av kreativitet.

Sover du oroligt och få timmar? Det kan betyda att du egentligen är nästa Picasso. Sover du länge på morgonen? Då kan du vara nästa Strindberg.

Källa