Varför vissa fläker ut sitt förhållande på Facebook

Rodolfo Agency
Dec 11, 2015 · 1 min read

Människor som overshare:ar sina förhållanden via Facebook tenderar att ha lägre självförtroende än de som är mer diskreta.

Varför vet vi så mycket om vissa av våra Facebook-vänners relationer? Varför envisas de med att overshare:a allt från sina förhållanden? En forskargrupp på Albright Collage har en del av svaret.

Vad visade studien?

Forskarna intervjuade 30 personer om deras relation samt undersökte hur dessa människor betedde sig på Facebook. Det visade sig att personer med ett självförtroende som är starkt kopplat till sitt partnerskap, också var mer benägna att berätta om relationen via Facebook. Att ha ett självförtroende som är starkt kopplat till en relation — och som påverkas av hur förhållandet går — hör också samman med att överlag ha dåligt självförtroende samt högre social ångest.

Och vad betyder det?

Personer som “lever för sin relation”, och vars självförtroende beror på hur det går i relationen, är mer benägna att berätta för alla andra om hur bra relationen utvecklas. Och genom att visa upp hur bra allt är, övertygar de också sig själva om att allt är just bra.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.