Od seniora do juniora #2. Krzysztof Dworzyński z Saatchi&Saatchi Think Tank

Dzisiaj druga cześć cyklu. Na pytania odpowiada Krzysztof Dworzyński, Brand&Communication Planner z Saatchi&Saatchi Think Tank.

1. Dobry planner, czyli kto?

Krzysztof Dworzyński: Alfabetycznie: Chludziński, Kubuj, Kwaśniewska.

2. Co poradziłbyś komuś, kto chce zostać strategiem w agencji?

KD: Szukaj w ludziach dobra, znajdź sobie wielki cel, uwierz w miłość od pierwszego wejrzenia, nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń, zrób sobie fajną fryzurę, nie daj się zwieść pozorom, miej zasady, łam zasady, nie traktuj się zbyt serio, nigdy nie zrywaj kontaktów ze swoimi dziećmi, oglądaj mniej reklam, nie obwiniaj się jeśli jeszcze nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, oceniaj ludzi według ich serca a nie portfela, zadzwoń do mamy. Serio.

3. Czego digital może się nauczyć od ATLu, a czego ATL od digitalu?

KD:Digital od ATLu spojrzenia z szerszej perspektywy, ATL od digitalu spojrzenia z węższej perspektywy.

4. Z jakimi trudnościami najczęściej musisz się mierzyć w swojej pracy?

KD:Z chęcią podążania utartym szlakiem, atakami megalomanii i skłonnością do zajmowania się rzeczami przyjemnymi ale bezwartościowymi. Na szczęście zdarza mi się to coraz rzadziej.

5. Gdzie poszukujesz inspiracji?

KD:Uważam, że nie ma czegoś takiego jak inspiracja. Jest natomiast umiejętność dostrzeżenia sensu czyjegoś zachowania, zrozumienia tego, na co się patrzy. Z reguły wymaga to sporej inteligencji. Mi to przyszło z czasem.

6. Jakie jest Twoje planowanie? Co je wyróżnia?

KD:Parę lat temu postawiłem sobie za cel pisanie dobrych briefów. Wydaje mi się, że jestem już blisko zrozumienia o co chodzi. No więc, najprawdopodobniej o dojście do sedna sprawy (ale takiego prawdziwego), opisanie go najzwięźlej jak się da (ale naprawdę najzwięźlej). Tak staram się robić i może to mnie wyróżnia?

7. Jaką książkę powinien przeczytać każdy planner?

KD: Godna przeczytania jest każda książka, z której można wyciągnąć choćby jedną myśl dla siebie, ale dobrze byłoby gdyby zaczął od “Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” Dale’a Carnegie.

8. Jaka jest najlepsza rzecz w byciu strategiem/tworzeniu strategii?

KD:Zadawanie pytań. Jeśli robisz to z konsekwentnie, w końcu dojdziesz do takich na które nie znasz odpowiedzi. Wtedy poczujesz, że idziesz do przodu.


Originally published at pl2bp.pl.

Like what you read? Give Paweł Loedl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.