oslo, 31 ağustos geçti

hayallerimizi gerçekleştirmek için varolduğu söylenen düzen ,ki kapitalizm deniyor, çok az insanın hayallerini gerçekleştirebiliyorken neden hala bu düzendeyiz? hayallerine yakın yaşadığı söylenen batı, neden kendi düzeni içerisinde kaybolup giden hayatları barındırıyor da biz onlara özenen insanlar bu gerçekleri göremiyoruz? alt tarafı 150 yıldır varolan bu mevcut sistem 40.000 yaşında ve hatta daha da eskilere giden insanları neden esiri etmiş durumda? ilkokul hoşbeş yeri, ortaokul ergenlik sivilcelerini patlattığın yer, lise ilk sevişmenin bekaretinin sigara dumanı eşliğinde sonsuzluğa ulaştığı yer, üniversite bir siyasi akım içerisine girip, kültür seviyen ile caka sattığın yer, evlilik, birbirine muhtaç iki insanın aşk adı altında kendilerini yasallığa boğduğu yer. hangi birisinde mutlu oluyorsun? hangisinde hayallerine ulaşıyorsun da mutluluğunu yakalayabiliyorsun? 100 insandan biri dahi bu hayale ulaşamıyorken ve 101. insan bu hayallerine baba parasıyla ulaşabiliyorken neden geri kalan 100 insan bu 101. olmak isteyip de neden 100'ümüz de aynı şeyi elde edemiyoruz demez ki? işte komünizmin devreye girişi bu ama aslında komünizm daha da beter. insan egosunu hiçe sayan bir sistem ve insan egosunu yücelten diğer sistemin arasındaki boşlukta ne var? üniversite mezunlarını arayan mağaza işletmeleri, ingilizce eğitim görmeyen bireylerinin ispanyolca üniversite okumasını isteyen şirketler vs. vs. e amına koyayım hani hayallerden bahsediyorduk? eğitim sisteminin hayalleri öldürüyor olduğu, herkesin her şeyi yapmaya gücünün yetebileceği sanrısı içerisinde yaşattırılan ama aslında sadece yeteneğin+baba paran yani soylu sınıfın ile varolabildiğin bir sistem. küçük hayatlarımız var hayallerimizin büyük olduğunu sandığımız ve aslında sadece gözümüzle görebildiğimiz ufak şeylerin peşinde koşarken ömür tükettiğimiz. uyuşturucu kullananlara çok saygı duyuyorum onlardan korkmakla birlikte. bu sikik düzene kişisel bir tepki koyma cesaretine sahip olanlar sadece onlar çünkü. ne alkol ne sigara. uyuşturucu kullanan insanlar buna cesaret edebiliyor sadece. hiçbir şeyin tek sebebi olmaması yüzünden bu dediğim de aslında belirli bir kullanıcı kesime hitaben. al işte kesimler halinde sınıflandırdığımız insanlar ve sesini çıkarmayan büyük güruhlar. sahi bizim özgürlüğümüz kazanılmıştı değil mi yıllar evvel? beden özgürlüğünü kazandıktan sonra neden kendini bir başka tiran’a teslim eder ki? madem öyle ne anlamı kalıyor ki özgürlüğün, hayallerin, yaşamın?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.