7 lý do tại sao bạn nên nghe sách nói!

Mr.Meo
Mr.Meo
Mar 19, 2019 · 5 min read

Chào mừng bạn đến với SachNoiApp, hy vọng bạn sẽ yêu thích và tìm thấy nhiều điều bổ ích từ ứng dụng này. Dưới đây mình xin giới thiệu “7 lý do Tại sao bạn nên nghe Sách nói”, hãy đọc và tham khảo nhé.

1. Sở thích

Image for post
Image for post

Biết đâu bạn thích nghe hơn đọc thì sao?

Nhiều người sẽ thích nghe hơn là đọc chữ, rất có thể bạn cũng là một trong số đó. Nếu bạn không thích đọc, hãy thử trải nghiệm với sách nói xem liệu nó có giúp bạn học được điều gì đó không.

2. Gợi nhớ tốt hơn

Mình chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc đọc tốt hơn nghe (và thực tế đọc là một cách xử lý thông tin kém hiệu quả), nhưng điều mình biết là nếu kết hợp cả hai thì bạn sẽ có được cả hai. Sách nói sẽ rất tuyệt vời để ôn lại kiến thức, củng cố thông tin. Nếu bạn đã đọc một cuốn sách rất lâu rồi và sau đó nghe lại phiên bản Sách nói, bạn sẽ nhớ lại và thậm chí khám phá thêm được nhiều điều mới, mình đã nhận ra điều này với rất nhiều cuốn sách mà mình đã đọc trong quá khứ sau đó nghe lại.

Image for post
Image for post

“Tôi quên mất rồi.” Nguồn: Internet

Ví dụ, mình đã đọc và nghe lại “Hoàn thành mọi việc không hề khó” một vài lần, nhưng một số khái niệm thực sự rất mơ hồ, cho đến khi mình nghe xong phiên bản Sách nói của cuốn sách đó lần đầu tiên. Tương tự với những cuốn sách khác như “13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu”, “Công tắc” và “Tỷ phú bán giày”.

3. Học nhanh hơn

Image for post
Image for post

Nghe chậm quá à, tăng tốc lên nào!

Một trong những ưu điểm chính của Sách nói là bạn có thể tăng tốc tiếp nhập thông tin. Mình thích mở ở tốc độ 1,5 lần hoặc 2 lần và nó không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của mình. Nếu bạn muốn nhanh chóng có nhiều thông tin, đây là một cách tuyệt vời để làm điều đó.

4. Tiết kiệm thời gian

Mình rất không khuyến khích làm nhiều việc cùng một lúc, tuy nhiên đôi khi nó có thể hữu ích và hiệu quả. Sách nói rất tuyệt vời để làm điều đó. Bạn có thể lắng nghe trong khi bạn lau dọn nhà cửa, gấp quần áo, cạo râu (vâng, mình thật kỳ lạ như thế) hoặc bất cứ điều gì khác không đòi hỏi sự tập trung.

Image for post
Image for post

Tiết kiệm thời gian là tiết kiệm tiền bạc, phải không nào?

Đặc biệt hiệu quả khi bạn phải di chuyển, mình đã từng nghe hàng tấn Sách nói của Anthony Robbins trên đường đi làm và mình đã học được rất nhiều điều khi mình bị kẹt xe. Thêm vào đó, nó thực sự nâng cao tinh thần và khiến mình gắn kết hơn trong công việc.

5. Nâng cao

Image for post
Image for post

Tự truyền cảm hứng bằng sách nói, bạn đã thử?

Nói về việc này, giống như việc bạn nghe một bài nhạc hay có thể nâng cao tinh thần của bạn — Sách nói cũng vậy. Đọc những câu trích dẫn và đoạn văn truyền cảm hứng là tuyệt vời, nhưng nó không thể bằng việc lắng nghe một người thúc đẩy bạn làm những điều tuyệt vời cùng trong khi bạn đang học.

6. Hiệu quả

Một số cuốn sách nghe qua âm thanh tốt hơn hơn nhiều so với văn bản. Mình thấy rằng sách mà nội dung có chứa nhiều khái niệm hoặc sách tiểu sử thì nghe sẽ tốt hơn là đọc. Như cuốn “Từ Tốt đến Vĩ đại” bao gồm nhiều tư tưởng mà thực sự sẽ rất tuyệt vời nếu được nghe qua giọng ai đó đọc. Bạn không cần phải biết chi tiết chính xác của nghiên cứu miễn là bạn hiểu các khái niệm chính. Tương tự cũng với các sách tiểu sử — Mình thường không quan tâm đến việc người đó ăn sáng vào mỗi Chủ nhật hay nơi anh ấy/cô ấy đi làm, miễn là mình nắm được các sự kiện lớn của cuộc đời người đó và nắm bắt các chuỗi dẫn đến những đột phá lớn của người đó. Mặt khác, mình sẽ tránh nghe những sách bao gồm nhiều chi tiết và yêu cầu bạn phải ghi chép nhiều, ví dụ, sách về khoa học thần kinh, hoặc sách hướng dẫn viết một cuốn sách.

Image for post
Image for post

Một số cuốn sách nghe qua âm thanh tốt hơn hơn nhiều so với văn bản

Thỉnh thoảng bạn sẽ mua một cuốn sách, đọc nó và thấy thật sự chán nản, thật là khó khăn để vượt qua một cuốn sách khô khan, nhưng mình đã nhận thấy rằng chúng lại rất tuyệt khi nghe. Nếu bạn từng thấy mình trong một tình huống như vậy mà bạn biết nội dung cuốn sách rất hay nhưng nó lại khó đọc, hãy lấy phiên bản sách nói và đi từ đó.

7. Thuận tiện

Sách nói thực sự tiện lợi. Bạn có thể có chúng trên điện thoại, iPod, máy tính và trong xe hơi. Điều này làm cho nội dung có thể đơn giản truy cập và nghe tiếp cuốn sách đang nghe dở.

Image for post
Image for post

Combo “SachNoiApp + Tai nghe + Xe Buýt”

Bất cứ khi nào mình đọc một cuốn sách, mình cần tìm cho mình một nơi yên tĩnh và gần như buộc mình phải luôn tập trung. Với Sách nói mình thấy việc mở nó lên và bắt đầu nghe dễ dàng hơn nhiều — bất kể vị trí, độ ồn hay thời gian trong ngày. Nó rất tiện lợi.

Rất mong SachNoiApp sẽ cùng đồng hành và mang lại cho bạn những phút giây thư giãn và bổ ích.

Thân mến!

SachNoiApp

Nguồn: Asian Efficiency

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store