Sach Noi App
Apr 27 · 3 min read

Sau một tháng cày cục, phần lớn những thứ team thay đổi nằm ở phần tinh chỉnh và tối ưu trong mã nguồn, do số lượng người dùng vẫn đang tăng nhanh nên chúng mình cần ưu tiên cải thiện sự ổn định tốt hơn.

Tuy nhiên cũng có một vài thứ mới và hay ho giới thiệu đây, hy vọng các bạn sẽ thích và phản hồi nếu có bất kỳ ý kiến nào nhé. Cảm ơn cảm ơn!!!

👉 Thêm mới ngôn ngữ tiếng Anh, app sẽ hiển thị theo ngôn ngữ mặc định bạn cài đặt cho điện thoại, hoặc bạn có thể tuỳ chỉnh theo ý thích từ Tab màn hình Cá Nhân. Việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng anh là tiền đề chuẩn bị đổ bộ một loạt sách Tiếng Anh nhé các bạn, là lá la…
👉 Thêm tính năng trả lời , xoá và copy comment, giúp các bạn dễ dàng và tự tin tham gia thảo luận hơn.
👉 Hỗ trợ chuyển chương từ nút bấm của tai nghe (nhấn và giữ nút điều khiển âm lượng)
👉 Thêm âm thanh thông báo khi bạn điều khiển bằng tai nghe (ví dụ khi bạn next mà không còn chương nào tiếp theo sẽ có tiếng “Tút Tút”, nếu bạn nào thích nghe giọng người nói hơn thì cho mình biết)
👉 Thêm hiệu ứng hiển thị hình ảnh mượt mà hơn.
👉 Thêm biểu tượng và thông báo khi load sách nói trong tình trạng mạng chậm
👉 Thay đổi toàn bộ giao diện màn hình “Bài viết hay” để đồng bộ với phần còn lại của app.
👉 Thu gọn thanh Mini Player nhỏ lại, tối giản hơn giúp tiết kiệm diện tích và dễ nhìn hơn.
👉 Thêm nút lùi nhanh 15 giây trên Mini Player để tiện nghe lại khi bạn lỡ không để ý.
👉 Đưa nút mục lục xuống bên dưới, như vậy là toàn bộ nút điều khiển đã nằm ở phần nửa dưới màn hình giúp bạn thao tác dễ dàng hơn, bên trên chỉ còn 2 nút điều hướng ít sử dụng.
👉 Sửa lỗi thời gian đã nghe không được lưu trong trường hợp app bị mất kết nối hoặc bị lỗi khi đang bị ẩn.
👉 [iOS] Sửa lỗi không hiển thị lựa chọn đăng nhập trên iOS
👉 [iOS] Sửa lỗi không tự động chạy lại sau khi bị gián đoạn bởi cuộc gọi hoặc một ứng dụng phát âm thanh nào đó chèn ngang.
👉 Nhiều tinh chỉnh các hiệu ứng và giao diện một số màn hình

Trong phiên bản này sẽ thử nghiệm 2 mẫu quảng cáo, dù không thích quảng cáo nhưng SachNoiApp đang cần kinh phí duy trì ứng dụng, các quảng cáo trong app sẽ được thiết kế đồng bộ, bảo đảm tính thẩm mĩ với cả app, gọn gàng và tiết kiệm diện tích, mong được các bạn ủng hộ.
Và như mọi khi, cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng SachNoiApp thời gian vừa qua, góp phần làm ứng dụng trở nên hoàn thiện hơn, vì vậy, nhớ đánh giá + gửi ý kiến đóng góp về cho chúng mình qua email: ketnoi@sachnoi.app hoặc facebook: facebook.com/sachnoiapp. Hòm thư của chúng mình luôn mở đón chờ bạn.
Chúc các bạn nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ.

⬇️ Tải cho ios: http://bit.ly/update-sna-ios
⬇️ Tải cho android: http://bit.ly/update-sna-android

#sachnoiapp #sachnoi

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app

Sach Noi App

Written by

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade