Nếu Không Cam Kết, Bất Kỳ Điều Gì Cũng Có Thể Cản Trở Bạn.

HackerMeo
HackerMeo
Jul 5 · 7 min read
Mt. Hiei (jnto.go.jp)

Các nhà sư Marathon

Các nhà sư Tendai tin rằng, sự giác ngộ chỉ có thể đạt được trong cuộc sống hiện tại thông qua tu khổ hạnh (extreme self-denial).

Kaihogyo

Kaihogyo là một thử thách 1.000 ngày diễn ra trong bảy năm.

BUDDHA ON THE ROAD — THE MARATHON MONKS OF MOUNT HIEI

Ngày 101

Trong 100 ngày đầu tiên chạy, nhà sư được phép rút khỏi Kaihogyo.

3 bài học về sự cứng rắn và cam kết về tinh thần

Sự dẻo dai tinh thần của các Tu sĩ Marathon vô cùng tuyệt vời và chiến công của họ không giống như hầu hết các thử thách mà bạn và tôi sẽ phải đối mặt. Nhưng, vẫn còn nhiều bài học chúng ta có thể học hỏi từ họ.

Điều gì làm cho bạn khác biệt với các nhà sư Marathon

Có một sự khác biệt rất may mắn giữa bạn và các nhà sư Tendai. Bạn sẽ không phải chết nếu bạn không đạt được mục tiêu của mình!

A marathon monk preparing for a run. Photograph: M YORKE (TheGuardian)

Đi đâu từ đây

Bài học lớn nhất mà các nhà sư Tendai đưa ra cho những người như bạn và tôi là bài học về sự cam kết và niềm tin.

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app

HackerMeo

Written by

HackerMeo

aka Hắc Miêu, living in Ha Noi - VN, unemployed engineer, sachnoi.app creator, love to build products users love.

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app