sambyhan
Published in

sambyhan

HAN Health verrast op Health Valley Event

HAN-programmamanagers Health Miranda Laurant en Lisbeth Verharen openen de ogen van veel aanwezigen tijdens hun verhaal op het Health Valley Event.

Met het ‘verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’ heeft HAN Health een verrassende inbreng op het Health Valley Event. De boodschap van Miranda Laurant en Lisbeth Verharen, programmamanagers zwaartepunt Health, krijgt bijval: ‘Wat goed dat de HAN dit doet.’

Tekst: Walter Baardemans
Foto’s: Bert Beelen

De foyerruimte van bioscoopcomplex Pathé is tijdens de elfde editie van het Health Valley Event van boven tot onder gevuld met technologische vernieuwingen in de zorg. Dit event is een ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen en overheden die zich bezighouden met vernieuwingen in de zorg.

Ook in de grote stand van HAN Health, direct bij binnenkomst, kunnen bezoekers zorginnovaties ervaren: programmamanager Maurice Magnee van iXperium Health kijkt via een telepresence robot zelf thuis mee hoe bezoekers kennismaken met de ‘Cradle’, een zorginnovatie die contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid. Brenda Schouten (22) en Saskia Litjes (23), vierdejaars studenten Pedagogiek, staan klaar om te vertellen over hun afstudeeronderzoek naar de Tovertafel.

“Mensen met een laag opleidingsniveau en of een laag inkomen leven gemiddeld zes jaar korter en hebben vijftien jaar minder gezonde levensverwachting”

Toegang tot zorg
Toch kan er met het stevige motto boven de stand geen twijfel bestaan over de focus van HAN Health: het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Want niet iedere Nederlander heeft evenveel toegang tot zorg, stellen Miranda Laurant en Lisbeth Verharen, programmanagers zwaartepunt Health aan de HAN. En dat heeft volgens hen merkbare gevolgen. Laurant: “Mensen met een laag opleidingsniveau en of een laag inkomen leven gemiddeld zes jaar korter en hebben vijftien jaar minder gezonde levensverwachting.”

Op een van de tafels bij de HAN-stand ligt de ‘Cradle’, een zorginnovatie die contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid.

Laaggeletterden
De programmamanagers vertellen ‘s middags in een volle zaal 4 waarom de HAN vanaf begin dit jaar in haar programmalijnen Health bewust kiest voor de focus op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Laurant: “Elf procent van de Nederlanders maakt geen gebruik van zorg omdat ze geen geld hebben om de zorg te betalen. Ook kunnen mensen soms eenvoudigweg een bijsluiter van een medicijn niet lezen. Het gaat om een derde van de Nederlandse bevolking, waarbij migranten, ouderen en laaggeletterden oververtegenwoordigd zijn.”

Kansen keren
Om te voorkomen dat de kloof verder toeneemt, wil HAN Health de kansen keren, zegt Verharen. “We willen bewustwording creëren en met zorgprofessionals het gesprek voeren over deze verschillen. Er zijn prachtige innovaties, maar kunnen de mensen om wie het gaat er ook mee werken? Of wordt de kloof er juist door vergroot? En hoe kunnen we kansen keren?”

HAN Health vindt het belangrijk om hierover binnen de drie programmalijnen Health ‘gezond kunnen leven’, ‘werken aan herstel’ en ‘leven met een chronische beperking’ kennis te ontwikkelen. Daar is binnen zes onderzoeken op verschillende terreinen nadrukkelijk aandacht voor, zegt Verharen.

HAN-programmamanager Health Lisbeth Verharen doet haar verhaal tijdens het Health Valley Event.

Combinatie van verschillende kennisbronnen
Zo zijn fysiotherapiebehandelingen effectiever als fysiotherapeuten in communicatie beter aansluiten op patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Ander onderzoek gaat werkgevers een handreiking bieden in de omgang met werknemers met een laag opleidingsniveau en psychische problemen. Verharen: “In alle onderzoeken gaat het om een combinatie van verschillende kennisbronnen. Maar de doelgroep moet steeds nadrukkelijk betrokken worden. Want zij weten wat werkt en wat niet. Nothing about us, without us.”

De HAN is daarom betrokken bij het nieuwe Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen, zegt Verharen. Ook Health iXperium zal bij innovaties steeds oog houden of toepassingen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn. Een leergemeenschap van docenten en onderzoekers fungeert intern inmiddels als sleutelfiguren, aldus Verharen.

Meer mensgericht
De programmamanagers merken op het Health Valley Event dat hun boodschap echt iets toevoegt. Laurant: “Het is belangrijk om hier als HAN Health aanwezig te zijn. Er is hier veel aandacht voor technische innovaties, maar wij benaderen het veel meer mensgericht. Wij voegen iets toe door bewust het gesprek te voeren over de toepassing voor iedereen. Dat vinden bezoekers verrassend. Vanochtend zei iemand van de gemeente meteen al: ‘Wat goed dat de HAN dit doet’. Dat is gelijk een goed begin van de dag.”

--

--

--

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SAM

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

More from Medium

Boosting Quality Made Easy

A couple of darts in the center of a dartboard

Gaining a slightly better understanding of our thought-process

WISE FOLKS WRITE SIMPLE

How far can we go if we go?