HAN wint prijs voor inwerkprogramma nieuwe docenten

Gedragsexpert Jan van Setten spreekt op viering

Jan van Setten: expert gedragsverandering, klantgerichtheid en leiderschap

De HAN heeft de ‘Vliegende Start Award’ gewonnen met haar inwerkprogramma voor nieuwe docenten. ‘Thuis bij de HAN’ maakt nieuwe leraren wegwijs en, belangrijker, investeert in hun behoud. Tijd voor een viering, samen met spreker Jan van Setten.

Dat er een inwerkprogramma nodig was, bleek uit de zorgelijke uitstroom van nieuwe docenten. Krap een jaar na aanvang stapte een groot deel weer op. ‘Vaak haalden we ze binnen op basis van hun expertise, maar vervolgens bleek die expertise niet direct toepasbaar’, aldus directeur Human Resources Henri van Boxtel, de eerste spreker op de viering. ‘De verwachtingen van de functie kwamen niet overeen met de werkelijkheid. We realiseerden ons dat we het anders moesten aanpakken.’ 
Ellen Weeink, betrokken bij het project, beaamt dit. ‘Docenten moeten zich herkend, gezien en gehoord voelen om ervoor te zorgen dat ze zich wérkelijk binden aan de HAN. Dat vraagt om een zorgvuldige investering en om afstemming van behoeftes en verwachtingen ’

Helder houvast
De projectgroep inventariseerde behoeftes van docenten (o.a. ‘didactiek’, ‘facilitering praktische zaken vooraf’, ‘begeleidingsmentoren’, ‘centrale HAN-intro’) en stelde op basis daarvan een programma samen dat HAN-breed als leidraad gebruikt kan worden. Er zijn vier fases (‘een warm welkom’, ‘je weg vinden’, ‘oriënteren, ervaren en ontwikkelen’ en ‘binden en boeien’), die in totaal een jaar in beslag nemen. ‘Maar ook daarna heb je nog wat aan het programma’, aldus Weeink. ‘Het biedt een prettig en helder houvast.’ Opleidingen zijn dan ook vrij om het programma op maat toe te passen: ‘Thuis bij de HAN’ is een richtlijn. Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo, kende het inwerkprogramma afgelopen voorjaar een prijs toe, vanwege de waardevolle investering in personeel en daarmee de student.

Inwerkprogramma ‘Thuis bij de HAN’

Met elkaar ‘dansen’
Om het belang van tevreden personeel en studenten kracht bij te zetten, is Jan van Setten, expert gedragsverandering, klantgerichtheid en (persoonlijk) leiderschap, aan zet om de middag af te sluiten. ‘Stel, er komt een aspirant student op de Open Dag’, begint hij. ‘En hij of zij vraagt ‘waarom moet ik studeren op de HAN?’. Dan kun je meteen argumenten afvuren: ‘omdat we goede opleidingen hebben’, ‘we zorgen voor verdieping’ en ‘we bieden kansen voor de toekomst’, maar dat zegt ze geen klap. Wat je wél kunt doen, is gelijk een vraag terug stellen: ‘Wat wil je graag vinden hier?’. We reageren vaak gelijk vanuit onszelf, vanuit onze eigen argumenten. Maar je weet niets over de persoon voor je, hoe je hem of haar kunt overtuigen op basis van de dingen die hij of zij belangrijk vindt. Daar moet je éérst achter komen. Pas dan kun je met elkaar ‘dansen’, oftewel doelgericht contact maken.

Verwarrend eenvoudig
Met veel humor neemt Van Setten de aanwezigen mee in zijn motto ‘Het leven is verwarrend eenvoudig’. ‘Als je eenmaal weet dat er tussen impuls en respons 0.25 seconden zit, dan snap je dat even op de rem gaan vóórdat je antwoord geeft, álle verschil kan maken. Dan ga je je verwonderen, in plaats van ondoordacht reageren. Je geeft als gevolg een constructievere respons. Dat leidt weer tot een betere verstandhouding en dus een beter resultaat.’ Hij laat de les even bezinken. ‘Behalve als je partner vraagt of je nog van hem of haar houdt, dan moet je dus níet 0.25 seconden wachten’, grapt hij met een knipoog.

Aannames en miscommunicatie
Zo gaat het ook met nieuw personeel, aldus Van Setten. ‘Zoek uit waarom ze bij de HAN solliciteren, en ga daar verder op in. Maak eerst bewust verbinding, dan voorkom je dat je op basis van aannames en miscommunicatie start.’ De aanwezigen eten de woorden van Van Setten gretig op, om daarna onder het genot van een borrel en hapje na te praten. Genoeg inspiratie en materie om mee aan slag te gaan.

Benieuwd naar de hele presentatie? Kijk hier de hele middag terug!