Rubriek: THE INTERN

Stagelopen bij…. De Groene Rijders

Olga Helmigh
Apr 1 · 4 min read
V.l.n.r. Tom, Chiel en Koen

‘Een aanhanger ontwerpen’, zo luidt de stageopdracht voor drie tweedejaarsstudenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO). Niet voor een auto, maar de elektrische bakfiets waar Groene Rijders producten en voorraden mee rondbrengen naar winkels in de binnenstad.

Fotografie: Ralph Schmitz

Als SAM kennismaakt met Tom Dinnessen (18), Koen van de Kamp (18) en Chiel Folman (21) hebben ze net een vergadering gehad met de eigenaren van Groene Rijders over hun schetsen van de aanhanger. “Dat was heel leuk, om hun reacties te zien op onze ideeën”, vertelt Koen. Hij heeft, net als Tom en Chiel, eerst een eigen ontwerp gemaakt op basis van de wensen en criteria van Groene Rijders. Zij leveren per elektrische bakfiets op milieuvriendelijke wijze goederen aan deelnemende winkels, zoals bakkerij Ton van Otterloo en koffie- en theespecialist Simon Lévelt. Zo wordt CO2-uitstoot in het centrum verminderd, aangezien er geen vervuilende vrachtwagens nodig zijn voor de distributie. “Groene Rijders hebben behoefte aan meer laadruimte, want ze krijgen steeds meer klanten”, legt Tom uit. “De aanhanger die ze nu gebruiken is eigenlijk niet geschikt en raakt snel overbelast. Vandaar onze opdracht.”

Eindeloos konijnenhol
Het lijkt op het eerste oog simpel, een aanhanger ontwerpen: een kar op wielen die genoeg draaglast aankan en er stijlvol uitziet. Toch tuimel je al snel een ‘eindeloos konijnhol’ in als je eenmaal bezig bent met ontwerpen. “Je moet met álles rekening houden”, vertelt Tom. “De vormgeving, de technische vereisten, de ergonomische aspecten… en dat hangt vervolgens ook nog samen met elkaar. Alles heeft invloed op íets.” Zo had Chiel in zijn ontwerp de laadklep aan de zijkant getekend, maar daardoor verbreed je de wagen enorm. “De fiets en aanhanger gaan door de binnenstad, waar straatjes soms smal zijn. Als je dan de halve of hele straat in de breedte in beslag neemt om spullen uit te laden, is dat hinderlijk.”

Uitdagingen
Uit een enquête die de studenten hielden over wat mensen associëren met duurzaamheid, kwamen onder meer ronde, vriendelijke vormen en de kleuren groen en rood naar voren. “Maar rondingen in plaats van punten aan de randen van de kooiconstructie zorgen voor hogere productiekosten om te vervaardigen. “Daarnaast kun je kratten niet tot het plafond stapelen als je ronde hoeken hebt, dat past niet”, aldus Tom. En zo stuiten ze elke keer op nieuwe uitdagingen. “Dat is alleen maar leuk”, vinden de stagiairs. “Samen sta je sterk. Waar de één niet aan gedacht heeft in zijn ontwerp, heeft de ander wel aan gedacht. En zo kom je vanzelf tot een gezamenlijke schets die voldoet aan alle eisen”, aldus Tom.

Draaglast en draagkracht
Bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen denken niet veel mensen aan het ontwerpen van een aanhanger. “Klopt”, lacht Chiel. “Eerder aan meubels, lampen, koffiezetapparaten en andere gebruiksvoorwerpen. Maar dit soort dingen horen er ook bij.” De uitdaging is in dit geval wel dat er een groot technisch aspect bij komt kijken. “We lopen nu een beetje vast”, geeft Koen toe. “Ineens moeten we krachtberekening toepassen: draaglast, draagkracht, remafstand, ga zo maar door. Momenteel zijn we met onze stagebegeleider vanuit de HAN bezig om te consulteren bij iemand van Werktuigbouwkunde. In de praktijk werkt dat natuurlijk ook zo, dat je werkt in multidisciplinaire teams.”

Voldoening
De stage brengt de studenten op vele vlakken inzichten en kennis. Tom: “Uiteindelijk wil ik graag werken bij interieurarchitect Kees Marcelis, een andere tak. Maar ontwerpen is ontwerpen: je bent bezig met vormen, kleuren, effectiviteit en gebruiksgemak. Dus in die zin kan ik enorm mijn ei kwijt.” Koen en Chiel vinden het allebei juist leuk dat deze stage ook een hele technische kant heeft, meer dan de doorsnee stage van IPO. “Dat geeft straks extra voldoening, als de aanhanger op alle fronten voldoet.” Hoe het verder gaat met de aanhanger na de stage van Koen, Tom en Chiel is aan een andere groep HAN-stagiairs. “Wij zijn ingestapt voor het onderdeel ‘vorm en betekenis’, hiervóór was een groep voornamelijk bezig met ‘productiegericht ontwerpen’. Na ons komt een team dat zich bezig houdt met de realisatie.”

Groene Rijders is intussen enorm blij met de HAN-stagiairs. Jorrit de Jong, één van de medewerkers: “Zij brengen creativiteit, innovatie en een frisse blik. Dat vertaalt zich in de creaties en resultaten.”

Benieuwd naar de Groene Rijders? Kijk op groene-rijders.nl, of lees binnenkort op een SAM een artikel over hun duurzame en milieuvriendelijke visie en missie.

sambyhan

Olga Helmigh

Written by

Journalist met focus op human interest, cultuur, onderwijs en media. Redacteur bij SAM, het journalistieke medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen.

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade