Stageavonturen in Oeganda

‘Ga een tijd naar een derdewereldland, je leert er ontzettend veel.’

Raïssa Soeter
Nov 13, 2018 · 4 min read
Foto van Unsplash, Queen Elizabeth National Park, Rubirizi, Uganda

Hij wilde naar een land waar geen McDonald’s zou zijn, waar het leven niet westers zou zijn. HAN-student Peter Kapteijns (24) vertrok voor zijn stage naar een afgelegen dorp in Oeganda. Zijn blogverhalen bracht hij uit in boekvorm.

‘Oeganda was eigenlijk een willekeurige keuze. Het trok me aan dat het er groen zou zijn’, vertelt Peter Kapteijns, vierdejaars student Docent Engels. Hij nam contact op met de Nederlandse vrijwilligersorganisatie C&U in de regio Kampala, en regelde zelf zijn derdejaars stage. In januari dit jaar reisde hij af naar het dorp Luwengo om daar vijf maanden les te geven.

Dorpsschool in Luengo. Foto: Peter Kapteijns

De enige blanke
‘Ik gaf dagelijks drie uur Engelse les aan zestig leerlingen tussen de 8 en 12 jaar oud. Een hele ervaring. Als ik binnenkwam, stonden ze tegelijkertijd op en zeiden ‘goodmorning dear visitor’. Ik was de enige blanke in het dorp en de eerste blanke docent die ze lesgaf. Ze waren ontzettend leergierig en hingen aan mijn lippen. Mijn lesmethodes waren anders dan ze gewend waren.’ Zo nam Peter de leerlingen tijdens de les bijvoorbeeld mee naar buiten, het dorp in, iets wat nooit eerder gebeurde.

Peter met zijn leerlingen (foto: Peter Kapteijns)

Geslagen
‘Waar ik erg aan moest wennen, is dat kinderen door andere docenten geslagen werden. Als ik vroeg of ze het snapten, durfden ze niet te zeggen dat dit niet het geval was. Ik heb geprobeerd me tegen het slaan te verzetten, maar het was moeilijk dit te veranderen. Ik heb overigens ook niet de illusie dat ik er een verschil heb gemaakt, ik kwam er voor mezelf. Ik ging er heel naïef naar toe en heb er veel geleerd. Van het lesgeven en het reizen door het land in de weekenden. Maar ook van het samenleven met mijn gastgezin.’

Douchen met een jerrycan
‘Zo stond ik op een dag te klungelen met mijn was, terwijl vijftien kinderen lachend toekeken. ‘You have machines’, zeiden ze tegen me. Ik bakte er niks van, en heb uiteindelijk lichtelijk gegeneerd mijn was laten doen. Ik kreeg het schoner terug dan uit een machine, kan ik je vertellen. Het leven was primitief maar fantastisch. Douchen gebeurde bijvoorbeeld met een jerrycan achter een muurtje, gewoon in de buitenlucht met de opkomende zon en uitzicht op bananenplantages. ‘s Ochtends at ik verse ananas uit de tuin en ’s avonds las ik een boek bij kaarslicht in een colafles.’

Geen burn-outs of depressies
‘In mijn ogen kunnen we veel leren van de mindset van deze mensen. Ze leven met aandacht voor elkaar, de natuur en hun bezigheden. Zonder haast. Burn-outs en depressies kennen ze niet. Ik voelde me er echt op mijn gemak en heb geprobeerd deze levensstijl vast te houden in Nederland. Dit bleek niet gemakkelijk en dat heeft me wel gefrustreerd.’

Foto: Peter Kapteijns

Boekscout
Voor zijn studie en het thuisfront hield Peter tijdens zijn stageperiode een blog bij. Dankzij positieve lezersreacties heeft hij dertien verhalen gebundeld in ‘De gewone student in het ongewone Uganda’ en uitgebracht via boekscout.nl. ‘Ik heb er al een aantal verkocht. Ook liggen er exemplaren in een boekwinkel in mijn woonplaats Den Bosch. Ik doe het niet voor het geld, ik ben vooral trots dat ik dit van de grond heb gekregen. En het staat natuurlijk leuk op mijn cv.’

Belofte
Over twee jaar gaat de Docent Engels-student terug naar het dorp Luwengo. ‘Dat heb ik beloofd en dat ga ik echt doen. Ik heb een band ontwikkeld met de leerlingen en de docenten, en een groot wederzijds respect ervaren. Ik heb de dorpelingen in mijn hart gesloten.’

Foto: Peter Kapteijns

Het is de ‘Week van de Internationale Student’ op de HAN. Het thema: Food brings people together. HAN International Office organiseert in samenwerking met de internationale studentenverenigingen ISA en ISN deze week verschillende activiteiten. Bekijk het programma hier. Deze week is in het leven geroepen door Nuffic, een Nederlandse organisatie die internationalisering van het onderwijs bevordert. Momenteel studeren er ongeveer 3.000 internationale studenten aan de HAN, en gaan er zo’n 1.200 studenten, zoals Peter Kapteijns, naar het buitenland voor studie, stage of afstuderen.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Raïssa Soeter

Written by

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade