Tijd om wiet uit de taboesfeer te halen

Studievereniging TOEP organiseert bijeenkomst over cannabis

SAM
SAM
Apr 5, 2019 · 4 min read
In concertgebouw De Vereeniging kregen bezoekers nieuwe inzichten in het gebruik van cannabis.

Beter niet blowen voor een toets. Na een joint is het kortetermijngeheugen drie dagen minder, vertelt wiet-expert Hidde Siers op een boeiende avond van HAN-studentenvereniging TOEP (Toegepaste Psychologie) over medicinaal cannabisgebruik.

Tekst: Walter Baardemans
Foto’s: Marcel Krijgsman

Studievereniging TOEP bestaat vijf jaar. Op de jubileumavond, donderdag 4 april in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen, staat studente Maaike Casteleijn (25) krachtig op het podium. Nog maar kortgeleden was ze door de ziekte van Bechterew én de ziekte van Crohn “echt heel erg ziek”. Maaike haalt nog twintig studiepunten in het tweede jaar, maar de molen aan zware medicijnen helpen niet echt. Dan belt haar vader vanaf een medi-wietmarkt: misschien kun je medicinale cannabis proberen? Haar huisarts wil er niets van weten, maar Maaike zet door. Ze neemt drie maanden iedere dag één gram THC-pasta. Maaike: “Sindsdien gaat het veel beter. Mijn vader maakt de pasta nu zelf. Het is nog een taboe, maar er is veel onduidelijkheid over het gebruik van medicinale cannabis.”

Feiten en fabels
TOEP wil met de avond over medicinale cannabis het taboe doorbreken en betrouwbare informatie geven over cannabisgebruik. Onder de ruim honderd aanwezigen blijkt het taboe wel mee te vallen: bijna alle handen gaan omhoog op de vraag wie wel eens cannabis heeft gebruikt. Het kennisniveau over cannabis is minder eenduidig, blijkt als Maaike Casteleijn de zaal uitdaagt om feiten en fabels te scheiden. ‘Ben ik volgens de Nederlandse wet strafbaar’, vraagt Maaike. Er is duidelijk twijfel: er gaan evenveel groene theezakjes als rode bekertjes omhoog.

Strafbaar
Het antwoord komt van wiet-expert Hidde Siers van het Nijmeegse Plantarium, de enige legale cannabis growshop in Nederland, en oprichter van het Informatiecentrum Medicinale Cannabis. Hij laat er geen misverstand over bestaan. “Maaike is hartstikke strafbaar”, zegt hij. “Alle extracten van de cannabisplant worden voor de Nederlandse wet gezien als harddrugs. We zijn in de wet vergeten een uitzondering te maken voor patiënten.”

Wiet-expert Hidde Siers van het Nijmeegse Plantarium, de enige legale cannabis growshop in Nederland. Hij is ook oprichter van het Informatiecentrum Medicinale Cannabis.

High en stoned
De meeste aanwezigen denken bij cannabis aan een joint, wiet en stoned, blijkt uit een korte interactieve peiling. Siers doceert aan de hand van de termen over cannabisplanten en de verschillende effecten. “Van citrusachtige planten als Sativa word je high; je wordt lichter in je hoofd maar kunt nog wel wat doen. Van de Indica word je stoned; dat is meer een demper die zorgt voor ontspanning in lijf en hoofd.” Daarmee hebben de planten ook verschillende medicinale toepassingen, legt hij uit. En het maakt uit hoe je de cannabis gebruikt, zegt Siers. “Als je cannabis niet rookt maar eet, verandert de werkzame stof. Vijf tot tien procent van de mensen is niet gevoelig voor die stof. Daarom denken ze soms dat een wietcake niet goed gelukt is.”

Vergeten
Siers wijst ook op de ‘negatieve’ aspecten van cannabisgebruik. Wie denkt dat cannabisgebruik slecht is voor het kortetermijngeheugen, vraagt hij de zaal. Voor het geval iemand de vraag vergeten is, herhaalt hij de vraag. Siers: “Na een joint is het kortetermijngeheugen drie dagen minder. Maar na 72 uur verdwijnen die effecten. Daar wordt gebruik van gemaakt bij behandelingen van mensen met een posttraumatische stress stoornis.” Het risico op een verslaving is klein, stelt hij. Siers: “Je kunt verslaafd raken aan cannabis. Maar een patiënt vertelde ooit dat hij vooral verslaafd was aan de pijnvrije uren.”

De informatiebijeenkomst over cannabis wordt goed bezocht, en niet alleen door studenten.

Twijfel
Rosanne en Lotte, tweedejaars studenten Toegepaste Psychologie aan de HAN, rookten wel eens een jointje en Lotte nam ook eens een hap van een spacecake. “Maar eigenlijk wisten we er verder weinig over”, geven zij als reden om naar de bijeenkomst te komen.
Er zijn niet alleen studenten. Hedwig Otters is samen met haar chronisch zieke dochter Juliette komen luisteren wat cannabis kan brengen. Ze is enthousiaster dan haar dochter. Dochter Juliette: “Ik heb toch twijfels. De reguliere geneeskunde heeft meer zekerheid.” Anne van Dijk is de twijfel voorbij. Ze slaapt veel beter sinds ze af en toe een joint rookt, vertelt ze vanuit haar rolstoel. Na 22 jaar ziekte begon ze anderhalf jaar geleden met medicinaal cannabisgebruik op verschillende manieren. Ze doorbreekt het taboe nu met een eigen Facebookblog. “Ik kan nu zes uur slapen. Dat is echt jaren geleden.”

Remmende voorsprong
Volgens Siers zou cannabis mogelijk bij 300 ziektebeelden een gunstig effect kunnen hebben. Ondanks ons gedoogbeleid is dat in Nederland nog niet bij mensen onderzocht en zijn huisartsen terughoudend. Andere landen zijn inmiddels verder, meent hij: “In Israël gebruiken kankerpatiënten inmiddels cannabis. We hebben ontzettende last van de remmende voorsprong. Ons Nederlandse gedoogbeleid maakt dat we niet echt activistisch zijn.”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade