Werklab helpt kwetsbare studenten aan passende stage- en werkplekken

“Een functiebeperking zegt niets over je kwaliteiten”

SAM
sambyhan

--

Foto: Alexas_Fotos op Pixabay

Voor studenten is een stageplaats, afstudeerplek of baan vinden, best spannend. Het is nóg spannender als je kampt met een functiebeperking en daardoor behoefte hebt aan begrip en aanpassingen. Voor deze studenten is er Project Werklab, dat kwetsbare studenten ondersteunt bij het vinden van een passende stage-, werk- of afstudeerplek.

Tekst: Olga Helmigh

Project Werklab is een samenwerkingsverband tussen de HAN, het ROC Nijmegen, de Radboud Universiteit, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV Werkbedrijf. Het project is in 2019 gestart met als doel “het ondersteunen van kwetsbare studenten bij het vinden van stageplekken en betaald werk”. Dit houdt onder meer in dat er samen met de student naar een geschikte werkplek wordt gezocht, waar voldoende rekening gehouden wordt met de bijzondere omstandigheden van de student. Een ander belangrijk vraagstuk is hoe en wanneer je openheid geeft over je beperking(en), welke eventuele aanpassing(en) dit tot gevolg heeft en hoe je samen met de werkgever/stagebieder een werkbare situatie creëert. In 2020 krijgt het project steeds meer vorm en groeit het aantal studenten dat gebruikmaakt van de dienst.

Aanpassingen en begrip
Piroska Masthoff is vanaf de start van dit project stage- en werkbemiddelaar voor HAN-studenten. Zij ondersteunt studenten, die veelal doorverwezen worden door senior studentbegeleiders, bij het zoeken naar een passende plek. Dit doet ze door het voeren van één-op-één gesprekken en het geven van feedback op de sollicitaties van de studenten. Daarnaast zoekt Piroska actief mee door haar netwerk van werkgeverscontacten in te zetten en blijft ze de student volgen na diens start op de stage- of afstudeerplek. “Al flink wat studenten hebben steun ervaren dankzij onze hulp. Het zou fantastisch zijn als deze extra ondersteuning aan kwetsbare studenten een vaste plek krijgt binnen het begeleidingsaanbod van de HAN.”

Even waardevol
Een belangrijke boodschap die Werklab uitdraagt, is dat studenten met een functiebeperking even waardevol zijn als iemand die hier niet mee kampt. “Het hebben van een beperking of chronische ziekte zegt niets over je vaardigheden, deskundigheid, intelligentie of werklust”, aldus Piroska. “Natuurlijk hebben de klachten die een persoon met een beperking ervaart, in meer of mindere mate invloed. Maar met een paar aanpassingen en begrip creëer je een situatie waar beide partijen juist van kunnen profiteren.”

“Mijn sociale batterij is snel leeg: na een spontaan gesprek van 20 minuten voelt het alsof ik een marathon heb gerend. Ik ben dan bekaf”

Vloek en zegen
Bart is één van de studenten die gebruikmaakt van de ondersteuning. Hij heeft autisme en ADD (Attention Deficit Disorder) en zit in zijn laatste jaar van de opleiding Finance & Control. “Wat ik moeilijk vind, is kennismaken en sociale interactie”, vertelt Bart open. “Mijn sociale batterij is snel leeg: na een spontaan gesprek van 20 minuten voelt het alsof ik een marathon heb gerend. Ik ben dan bekaf. Als ik van tevoren weet wat er van me verwacht wordt, gaat het al veel beter. Ik vind het lastig als er geen duidelijk doel is.”

Klankbord
Bart is heel eerlijk en vindt het moeilijk “als iets niet logisch is”. Dat kan de werkrelatie soms compliceren. “Het is zowel een vloek als een zegen”, legt Bart uit. “Hoewel mijn sociale interacties niet altijd vlot verlopen, zijn mijn oog voor detail, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen mijn sterke kanten. Het is niet zo dat ik alleen maar hinder ondervind van mijn problematiek.” Met Piroska heeft Bart veel gesproken over waar hij allemaal tegenaan loopt en wat hij nodig heeft. Bart: “Je regelt en doet het uiteindelijk nog steeds zelf, maar je hebt een klankbord. Het is fijn om inzichten, adviezen en soms een duwtje in de rug te krijgen.”

Foto: Gerd Altmann op Pixabay

De kracht van ADD en autisme
Inmiddels loopt Bart stage bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen na een open sollicitatie. “Er was direct begrip voor het feit dat ik autisme en ADD heb en ik merk dit aan de open sfeer.” Het gaat dan ook heel goed. “Laatst beet ik me vast in een onderzoeksprobleem dat al een tijdje speelde, en wist het op te lossen door mijn vasthoudendheid. In zo’n geval zijn mijn autisme en ADD mijn kracht.” Piroska is blij te horen dat er begrip is: “Soms is dat alles wat er nodig is: de wetenschap dat áls er iets is, je dit kenbaar kunt maken.” Het voorkomt in veel gevallen dat er onnodige ruis ontstaat en daarmee een mogelijk struikelblok voor een succesvol verloop van stage of afstuderen. “Als je open en eerlijk kunt aankloppen wanneer iets niet wil lukken of iets tegenzit door de problematiek waar je mee kampt, ben je de échte problemen vaak voor”, aldus Piroska.

“Het hebben van een beperking wil niet zeggen dat je als persoon, of toekomstig professional niet beschikt over waardevolle kwaliteiten. Sterker nog: er zit vaak een mooie en krachtige keerzijde aan, die in het voordeel werkt bij hun werk en dus bij de werkgever”

Ervaringsdeskundige
Om voldoende aandacht te houden voor het perspectief van de kwetsbare student binnen de aanpak van Werklab, is er een ervaringsdeskundige bij betrokken: Amanda Maibaum. Zij is afgestudeerd in Human Resource Management aan de HAN en heeft PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Dit houdt onder meer in dat ze last heeft van triggers, zoals gespannen situaties.

Stress en studievertraging voorkomen
“Ik vond het erg lastig om mijn grenzen aan te geven en mijn beperkingen bespreekbaar te maken”, vertelt Amanda. “Dit heb ik in mijn stageperiode dan ook niet duidelijk en tijdig genoeg gedaan. De spanning was bij mij inmiddels zodanig opgelopen dat de situatie niet langer werkbaar was. Gelukkig mocht ik tussentijds van stageplaats wisselen. Ik denk dat ik deze wissel, de bijkomende stress en de studievertraging die ik opliep, had kunnen voorkomen als ik destijds ondersteuning had gehad van iemand als Piroska. Iemand die op de hoogte was van mijn situatie, die mij vanuit kennis en ervaring kon ondersteunen bij het vinden van een passende stageplaats en die mij handvatten kon aanreiken wat betreft het bespreekbaar maken van mijn beperkingen en mogelijkheden.”

Stigma’s en taboes laten verdwijnen
Gelukkig kan Amanda nu bij Werklab vanuit haar eigen ervaringen aangeven waar behoefte aan is. “Op die manier kan ik meehelpen om het voor huidige studenten met een ondersteuningsvraag beter te maken.” Ze hoopt dat de stigma’s en taboes rondom functiebeperkingen verdwijnen. “Het hebben van een beperking wil niet zeggen dat je als persoon, of toekomstig professional niet beschikt over waardevolle kwaliteiten. Sterker nog: er zit vaak een mooie en krachtige keerzijde aan, die in het voordeel werkt bij hun werk en dus bij de werkgever.”

Etalagebijeenkomst
Piroska sluit af met een uitnodiging om kennis te maken met het Werklab: op 22 april is er via Teams een zogeheten etalagebijeenkomst. “Hierin geven Amanda en ik een presentatie en zijn er ‘break out rooms’ waarin we brainstormen over de verdere mogelijkheden of verbeteringen.” Iedereen is welkom: studentbegeleiders, medewerkers van de praktijkbureaus, docenten, studenten en overige medewerkers en geïnteresseerden. “Zoals gezegd is het Werklab van toegevoegde waarde voor de HAN en van enorm belang voor kwetsbare studenten die hulp kunnen gebruiken bij de eerste stappen in de beroepspraktijk”, aldus Piroska. “Daarom is het wenselijk dat iedereen binnen de HAN weet van onze dienstverlening.”

Geïnteresseerd in de etalagebijeenkomst? Aanmelden kan alleen vandaag nog via niels.maes@han.nl (organisator), of via het leerportaal van de HAN Academy (https://han.plusport.com/scripts/login.aspx?)

--

--

SAM
sambyhan

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen