Litho: Het voorbereiden van het papier

Voordat je gaat drukken kies je het papier uit waarop je wilt drukken. Lithopapier is een ander soort papier dan bijvoorbeeld etspapier of acquarelpapier. De mate van verlijming verschilt per functie. Lithopapier is verlijmd aan de oppervlakte.

Stap 1: Kies het gewenste papier.

Stap 2: Markeer de achterzijde met potlood

Vanaf de voorzijde kun je het watermerk in het papier lezen. Markeer de achterzijde van het papier zodat je tijdens het drukken niet meer hoeft na te denken welke kant je moet gebruiken.

Stap 3: Scheur het papier in de juiste afmetingen

Het werken in helften is daarbij eenvoudig. Vouw het papier steeds meerdere malen (2 tot 4 keer is vaak voldoende) heen en weer. Scheur het papier dan af op de juiste afmetingen.

Soorten papier

volgt


Dit is een samenvatting van lessen Vrije Grafiek gegeven op de Academie in Arendonk, België. De docent is Joris Martens.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.