Változások 2

Múltkor említettem, hogy immár docker-el futtatom a szerveremen a Wordpress blog-ot. Nem jött be…
A wordpress docker image-e finoman szólva problémás, nekem úgy tűnt, hogy nincs se megfelelően felkészítve, se dokumentálva.
Például a docker image frissítésekor (mert ugye azt kell néha), elveszti a WP a telepített pluginokat, beállított témát és hasonlókat, ami nincs vagy a host-ra vagy egy másik container-be kivezetve a “volume” kapcsolóval.

Szóval elég volt, a folytonos szívásból. Most egyelőre megpróbálom ezt a medium.com-ot, meglátjuk…
Egyelőre a domain-t se irányítom/irányíttatom át, csak redirect-el…

A Ghost sajnos még mindig nem érte el azt a tudásszintet, ami nekem kellene. A wordpress.com ingyenes része nekem kevésnek, a fizetős pedig túl drágának tűnt…

Remélem ettől független azért megtaláljátok azokat az infókat amiért ide jöttetek.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.