Krõõda teekond rattaga lasteaeda

Sõidame 6-aastase tütre Krõõdaga igal hommikul 3,3 kilomeetrit rattaga kodust Nõlvaku lasteaeda ja õhtul tagasi. Eile tegime sellele teele “ülevaatuse”, mille tulemusi siinkohal jagan. Krõõdale meeldib väga rattaga sõita ning teeolud on üldiselt head ja vaheldusrikkad. Teel saab vajadusel mõnusalt ka puhata ja isegi musitseerida!

Mõned kohad märkisime siiski üles, et vallaonud saaks need korda teha ;) Siin nad on:

Probleemsed kohad teekonnal

Tüüpviga

13-st probleemsest kohast 11-l oli probleemiks äärekivi terav serv kohtades, kus kergtee ristub mõne teise teega. Kui Veskitammi tänava autoteel katendit vahetati, siis märgistati selline 5 cm kõrgune terav serv eraldi liiklusmärgiga (jah, keset kergteed).

Kujutage nüüd ette, et Krõõda teekonnal oleks 11 sellist liiklusmärki … Mina ka ei kujuta. Aga kas autotee 5 cm on kõrgem kui kergtee 5 cm? Pildid Laagri koolimaja ees asuvast punktist 5:

Märkus juhuks, kui neid probleemseid kohti hakatakse parandama — äärekivi lõikamisest ei piisa, üleminek peab olema lauge.

Tuletõrjuja vs hea elukeskkonna looja

Ma väga loodan, et tuletõrjujad tulevad garaazist välja ja need probleemsed kohad saavad parandatud. Palju jätkusuutlikum ja ka odavam oleks aga õppida kogemusest ja teha vastavad järeldused edaspidises. 2013.a postitasin valla Facebook’i kontole täpselt sama probleemi kohta Sofka poe ees (jääb ka Krõõda teekonnale):

Käisime poisiga eile poes jäätist ostmas. Ta sõitis Koidust ise rattaga poodi ja tagasi juba viiendat korda. Varem on kõik sujunud, kuid seekord osutus see Leivatoa juures kõnniteel olev 6–7 cm kõrgune künnis talle liiga kõrgeks, pidin ta sellest üle aitama.. Äkki saaks sinna ka mõne labidatäie asfalti visata, kui kergteed hakatakse taastama? Tänud!

Sinna visati need labidatäied, kuid tegelikust probleemist ei saadud aru ja tulekahju põhjust ei likvideeritud — jätkuvalt võetakse vastu teetöid, kus esinevad samad vead.

Ei oleks ju raske lisada igasse kergteega seotud hankesse tingimus, et ristumised peavad olema tasased. Ja selle tingimuse täitmist tööde ülevõtmisel reaalselt kontrollida.

Lisaks tuleks Krõõda teekonna sarnased süsteemsed ülevaatused teha kõigile peamistele elukohtade ja lasteasutuste/töökohtade vahelistele marsruutidele. Me kulutame päris suuri summasid kergteede rajamisele, aga käesolevas loos kirjeldatud väikesed takistused ei lase neid investeeringuid maksimaalselt ära kasutada.

Standard EVS 843:2016. Linnatänavad

(Artiklile lisatud 08.06.2017)

Standardis on punkt 7.2.6 Jalakäijate ja jalgratturite teeületus, mille lõigud 7, 8 ja 9 käsitlevad täpselt eeltoodut:

(7) Saared ja kõnniteelt ülekäigule mineku kohad tuleb kavandada nii, et neid saaksid kasutada vaegliiklejad nii ratastoolis kui ka jalgsi. Kõnnitee ja ohutussaare äärekivi kõrgus ülekäiguraja kohal peab olema 1 cm kuni 2 cm, jalgrattatee puhul 0 cm kuni 1 cm (vt joonis 7.13). Ohutussaart läbiv ülekäiguraja osa võib olla sõidutee tasapinnas, kui selle kattematerjal erineb sõidutee omast, nii et vaegnägijad tajuvad liiklusolukorra muutumist. RJ Kui on veendumus, et saarte vahele ei moodustu veelompi, tuleks jalgrattatee puhul eelistada äärekivi kõrgust 0 cm.
(8) Ohutussaar peab analoogiliselt kõnniteega olema tõstetud sõidutee pinnast kõrgemale. Ohutussaart läbiv ülekäigurada võib olla sõidutee tasandil, kui selle kattematerjal erineb sõidutee omast, nii et vaegnägijad ja pimedad tajuvad liiklusolukorra muutumist. Kattematerjal ei tohi takistada ratastoolis liikujat, seega naastu vms kõrgus ei tohi olla suurem kui 2 mm kuni 3 mm, et ei tekiks ohtlikku vibratsiooni või kukkumise ohtu takistuse tõttu.
(9) Sõiduteele laskumise ja sealt kõnniteele või ohutussaarele tõusmise hõlbustamiseks ei tohi kasutada längu lõigatud äärekive ega kavandada sõiduteele kaldpakke.

Seega on tellijal lähteülesandes ning tööde vastuvõtmisel võimalik viidata kehtivale standardile. Kasutagem seda võimalust!

Head otsustajad — suuname ometi fookuse autodelt kergliiklejale nagu seda on tehtud näiteks Kopenhaagenis, kus selliselt toimides on jõutud tulemuseni, et ainult 9% igapäevastest liikumistest tehakse autoga!

Videod teekonnast:

Originally published at tabor.ee on May 27, 2017.

Like what you read? Give Tormi Tabor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.