Saue ARTER

Saue linnal on piltlikult öeldes olemas või kohe tekkimas aju, süda, kopsud, magu, käed ja jalad ja kindlasti veel ühtteist, mis “inimesest inimese teeb”. Ometi tundub mulle, et hetkel on puudu see, mis ühe inimese elusaks teeb.

Käisin paar päeva tagasi poissi rattaga Saue Muusikakooli (mis eelpool loetletutest on ehk aju parem poolkera) saatmas ja otsustasin tagasiteel oma teekonna üles filmida. Siin see on, ei olnud just kõige ladusam kulgemine:

Mis siis viib pulbitseva vere südamest ajju ja igale poole mujale kuhu vaja, tehes seeläbi inimese elusaks? Tere tulemast, Saue ARTER — lai eraldi jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud pargipinkidega puiestee, mis ühendab omavahel enamiku Saue olulisematest “organitest”! Sellest võiks saada midagi, mis paneb Saue linna teistmoodi rütmis elama ja hingama:

Saue ARTER. Skeem Tormi Tabor.

Miks see idee just praegu oluline on? Sest rajamisel on vallamaja, tervisekeskus ja spordihall, mille projektides tuleks ARTER’i kulgemisega kindlasti arvestada. Ei tahaks ju, et selline võimalus sõna otseses mõttes rajatavate hoonete või nende autoparklatega kinni pargitaks. Kui vähegi võimalik, siis võiks selle “vereringe värsketes soontes voolama panna” juba samaaegselt uute hoonete valmimisega..

Like what you read? Give Tormi Tabor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.