Archive of stories published by Platform Smart Cities & Citizens

These were the top 10 stories published by Platform Smart Cities & Citizens; you can also dive into yearly archives: 2018, 2019.

About
Platform Smart Cities & Citizens
Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.
More information
Tags
Editors