Tagged in

Smart Living

Platform Smart Cities & Citizens
Platform Smart Cities & Citizens
Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.
More information
Followers
4
More, on Medium