SDG Facilitators
Published in

SDG Facilitators

Nationale Denktank 2019 voor een optimale digitale samenleving

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling die het mogelijk maakt om dingen daadwerkelijk anders, slimmer en efficiënter te gaan doen. Door initiatieven en mensen te verbinden en duurzame samenwerking te realiseren.

Wij begeleiden als SDG Facilitators mensen en bedrijven hierbij. Ten dienste van duurzame ontwikkeling (de SDG’s) en duurzame samenwerking binnen bedrijven en met alle stakeholders.

Daarom waren we bij de inspirerende eindpresentatie van de Nationale Denktank 2019.

Jonge academici doken de afgelopen maanden in onze digitale toekomst. Vragen als ‘hoe moeten we omgaan met de bedreigingen voor online privacy?’ en ‘wat is het effect van digitalisering op onze mentale gezondheid?’ kwamen voorbij.

Hier een afspeellijst met korte video’s over de oplossingen van de Nationale denktank 2019. Een voorbeeld van de video’s tref je hieronder aan.

De DigiTafel

Veel kansen voor oplossingen vanuit menselijke behoeftes

Er zijn t.a.v. digitalisering belemmeringen en ethische vraagstukken maar zeker ook veel kansen om slimmer, efficiënter, duurzamer en prettiger samen te werken.

Zoals prinses Laurentien in haar bevlogen inleiding van de dag ook aangaf is het heel belangrijk dat de behoeftes van mensen (niet van doelgroepen) heel helder worden. Op basis hiervan ontstaan de beste (maatwerk) oplossingen. Zo gaan wij ook te werk. Vanuit, zoals zij ook benoemde, een frisse en holistische blik net als kinderen van nature doen.

Belangrijk om te weten is dat we niet “nu eenmaal zo gebakken zijn’’ maar dat ons brein plastisch is en zich continu aanpast. Margriet Sitskorn, neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg demonstreerde deze plasticiteit. Ze vertelde over de steeds kortere aandachtsspanne van mensen en dat bijvoorbeeld de intro van tv-serie GTST in korte tijd drastisch ingekort is omdat veel mensen anders afhaken. Ze onderbouwde dat dit wel zorgelijk is voor onze intelligentie op langere termijn. Ons brein moeten we blijven trainen en uitdagen de aandacht erbij te houden. Aandacht is het nieuwe goud en is naast structuur en liefde de grootste menselijke behoefte.

Hoe gaat jouw bedrijf om met (persoonlijke) aandacht en geduld voor collega’s, klanten en andere stakeholders en maak je optimaal gebruik van digitalisering waardoor mensen efficiënter, gestructureerder en duurzamer samenwerken?

Eindrapport ’Optimaal Digitaal’

Marleen Stikker (Directeur de Waag), Madeleine de Cock Buning (Hoogleraar ICT-recht) en Maarten Schurink (Secretaris-Generaal Ministerie BZK) namen het eindrapport in ontvangst in een zaal met naast een van ons ruim 350 vertegenwoordigers vanuit de overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Van rechts naar links: Maarten Schurink (Secretaris-Generaal Ministerie BZK), Madeleine de Cock Buning (Hoogleraar ICT-recht) en Marleen Stikker (Directeur de Waag).

Het complete eindrapport is te vinden op www.ndt19.nl.

--

--

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mascha van der Graaff

Mascha van der Graaff

Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals