Diensten SDG Facilitators

SDG Facilitators
SDG Facilitators
Published in
2 min readOct 22, 2019

--

SDG Facilitators helpen organisaties en samenwerkingsverbanden om effectief aan de slag te gaan (met de SDG’s). We hebben daarvoor een breed scala aan diensten ter beschikking die steeds zijn afgestemd op de specifieke situatie en samen zorgen voor een totaalaanpak.

We geven antwoord op o.a. de volgende vragen en zorgen voor een stroomversnelling richting implementatie en realisatie!

“Wat zijn de SDG’s (en hoe kunnen zij onze organisatiedoelen helpen verwezenlijken)?”

“Wat kan ik doen om (SDG) initiatieven en/of onze organisatie in een stroomversnelling te brengen?”

“Hoe gaan wij de SDG’s het beste inrollen binnen onze organisatie?”

“Kunnen jullie een frisse kijk geven op taaie vraagstukken?”

“Welke high-impact oplossingen bestaan er buiten de geijkte kaders?”

“Hoe krijgen wij een organisatie die daadwerkelijk met elkaar samenwerkt?”

Dienstenaanbod

Een overzicht van onze diensten die er met elkaar voor zorgen dat (SDG) initiatieven in een stroomversnelling komen.

Inspiratiesessie
Collega’s/partners inspireren: met een frisse kijk en eenvoudige aanpak
Vorm:
Interactieve sessie/workshop (dagdeel van 4 uur)
Output:
· Een frisse kijk op de SDG’s en/of eventuele taaie vraagstukken
· Eenvoudige aanpak en oplossingen
· Een lijst met vervolgstappen

SDG Health-check
Hoe staat de organisatie ervoor als het gaat om de SDG’s?
Vorm: Interviews
Output: Startpunt voor verdere ontwikkeling van vervolgstappen.

Strategisch (SDG) advies
Op welke manier kunnen wij het best bijdrage leveren aan de realisatie van de (SDG) doelen in relatie tot onze bedrijfsdoelen?
Vorm: Interview en/of workshops
Output: Solution package in presentatie en/of adviesrapport

Ontwikkeling uitvoerbaar werk- en oplossingskader
Identificatie huidige situatie en eventuele veranderbare problemen. Hoe integreren we de ‘lessons learned’? Door de focus te leggen op de gemakkelijkst te realiseren werkwijze(n) met de meeste impact voorkomen we tijdrovende analyses, discussies en eventuele weerstand
Vorm:
Interviews en (één of meer) workshops
Output
· De collectief geïdentificeerde toekomstige situatie
· Een uitvoerbaar werk- en oplossingskader

Zelforganisatie binnen kaders
Een communicatiebrug om:
· de stroomversnellingen in de dagelijkse besluitvorming te integreren
· op de werkvloer te brengen
· duurzaam te maken

Faciliteren en stroomversnelling
Faciliteren samenwerking, netwerken verbinden, (digitale) transformatie, signaleren impactvolle mogelijkheden, projectmanagement en inzet van onze gedreven partners.

High-Impact projecten
Bestaande projecten op haalbaarheid beoordelen en aanvullen met kennis, ervaring, technieken, innovaties en netwerk om tot resultaten te komen. Hierbij organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Meer weten over de mogelijkheden? We informeren u graag!
Bel of mail ons via info[at]sdgfacilitators.nl.

--

--

SDG Facilitators
SDG Facilitators

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17