SDG Facilitators
Published in

SDG Facilitators

Eenduidig gebruik van hashtags SDG’s versnelt en verbetert samenwerking

De wereldwijde toenemende interesse in de Sustainable Development Goals vraagt om praktische richtlijnen om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden van social media om online te netwerken.

Afbeelding van Tanja-Denise Schantz via Pixabay

Social media bieden uitstekende mogelijkheden om informatie te verzenden over waar je mee bezig bent. In Nederland zetten veel organisaties en individuen zich in om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de SDG’s. Het is alleen heel lastig om elkaar te vinden en met elkaar een stevige vuist te maken. Door afspraken te maken over het gebruik van hashtags kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar beter kunnen vinden.

Door afspraken te maken over het gebruik van hashtags kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar beter kunnen vinden

Bij voetbalwedstrijden is de ongeschreven regel om een hashtag te gebruiken die is opgebouwd uit de eerste drie letters van de thuisclub en de eerste drie letters van de uitclub. Voorbeelden daarvan zijn: #AJAPSV en #ADOHEER. Op die manier kunnen fans en andere geinteresseerden elkaar gemakkelijk vinden om met elkaar over de wedstrijd te praten en ervaringen te delen.

Wanneer het ook van belang is om wereldwijd de berichten onder de aandacht te brengen gebruik dan (ook): #SDG1 #SDG2 etc.

Ons voorstel is om, als het om de SDG’s gaat, gebruik te maken van #landcodeSDGXX. De internationale landcodes (twee letters) vind je hier.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de landcode en ‘SDGcode’ los in een bericht te zetten. Het nadeel is dat het dan lastig is om bij klikken op de hashtag alleen de Nederlandse te zien.

Voor Nederland betekent dit dat we de volgende codes gaan gebruiken:

Algemeen:
#NLSDGs

SDG-specifiek:
#NLSDG1#NLSDG2 #NLSDG3 #NLSDG4 #NLSDG5 #NLSDG6 #NLSDG7 #NLSDG8 #NLSDG9 #NLSDG10 #NLSDG11#NLSDG12 #NLSDG13 #NLSDG14 #NLSDG15 #NLSDG16 #NLSDG17

Wanneer je je specifiek met één of meer SDG’s bezig bent, vermeldt dan ook de hashtag in je bio. Vermeld in elk geval: #NLSDGs.

--

--

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store