GOJİ BERRY VE FAYDALARI…

Secil Arıcan
Sep 30 · 2 min read

2000 yıldır Tibet ve Moğalistan’da kullanılan Goji Berry, nam-diğer kurt üzümü, hayatımıza gireli çok olmadı. Ömrü uzattığı söylenen bu meyvenin faydaları gerçekten heyecanlandıran cinsten. Öncelikle goji’yi organik gıda satan marketlerde rahatça bulabilirsiniz. Her güzel üründe olduğu gibi maalesef bu üründe de önemli olan, hakikaten içerisindeki değerlerin iyi olduğu halini alabilmek. Onun için alacağınız yerin güvenirliliği ve ambalaj üzerindeki bilgiler büyük önem taşıyor. Ülkemizde taze meyvesini bulmak pek mümkün değil. Dolayısı ile kurutulmuş formunu tüketiyoruz. Fiyatı ise 200 gr 20–25 tl arasında seyrediyor. O kadar mucizeye bu kadar fiyat:)

Goji’nin, çayını, maskesini, suyunu yapabilir ve diğer hazırladığınız birçok şeyin içerisine ilave edebilirsiniz. Örneğin smoothie, çorba… İsterseniz sade halini de tüketebilirsiniz. Çok faydalı bir besin olduğu az sonra okuyacağınız faydalarından belli, blogumda da sizler için tarif önerilerim çokça olacak.

Yalnız altını çizmek istediğim konu şu: fayda görebilmek için süreklilik çok önemli. Bazı besinler öyle anlatılıyor ki sanki tek tüketimde yarattığı farkı hemen görecekmişiz gibi bir algı yaratılıyor. Fakat süreklilik olmadan tek seferde veya birkaç seferde fayda görmek istemek haksızlık olur. Tabii ki ölçünde. Bu herşey için geçerli.

Uzun ömür meyvesi olarakta bilinen goji, Asya’da çok uzun yıllardan bu yana medikal anlamda da kullanılıyor. Bir protein deposu olan goji; 19 ayrı aminoasit, % 13 protein, yüksek değerde betakaroten, 21 iz minerali, çinko, demir, fosfor, B-complex, %8 E vitamini, zeaksatin, germanyum, carotenoids, beta sitosterol, cyperone, solavetivone, physalin, betaine ve çok yüksek oranda C vitamini içeriyor. İçinde yok yok yani.

Lifli yapısı ve etkili anti oksidan özelliğinden dolayı goji, anti aging yani yaşlanma karşıtı görevini görüyor ve cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Goji için Çin’de yaşam enerjisini arttırdığına inanılıyor. Portakaldan kat be kat fazla C vitaini barındırdığı için bağışıklığı artırmada birebir. Bünyesindeki amino asitler sayesinde kasların yenilenmesi ve büyümesini sağladığı gibi, yağ yakımını hızlandırıp sindirimi kolaylaştırıyor. Aslında daha bunun gibi pek çok faydası var.

Kısacası goji berry’yi hayatımıza sokmak için tonla neden var. Yukarıda da bahsettiğim gibi süreklilik ve abartmadan, ölçüsünde kullanım çok önemli. Şimdiden afiyet ve şifa olsun:)

Sevgiler.

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Secil Arıcan

Written by

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade