Yaşamımızı Kontrol Etme Zamanı: Sağlıklı Beslenmeye Dair Belgesel Önerileri-2

Secil Arıcan
Oct 30 · 3 min read

Hepimiz bir şekilde yaşamak için çaba sarfediyoruz. Kaliteli yaşamak, sağlıklı yaşamak, sevdiklerimizle yaşamak, huzurlu yaşamak, uzun yaşamak, belki de sadece yaşamak, hayatta kalmak, nefes almak vb. Herşey yaşama dair. Bazen tüm bunlar olsun isterken uzak duramadığımız stres, kötü beslenme, psikolojik savaşlar ve daha bir çok konu oluyor. Bugün size işin zihin ve beslenme tarafını ele alan çok güzel 3 belgeselden bahsedeceğim. Daha önce önerdiğim belgeselleri incelemek için de lütfen tıklayın.

ŞİFA-HEAL

Bu belgeselin ana konusu aslında vücudumuzun kendisini kendi başına iyileştirebileceği üzerine. Zihin-beden ilişkimiz, duygusal deneyimlerimiz, ses, dokunma, görme gibi faaliyetlerimizin hepsi içimizdeki eczaneye açılan birer kapı. Ben de aynı görüşteyim açıkçası. Bedenimiz başlı başına bir mucize, doğru bir zihinle yapabileceklerimizin sınırı yok. Buda’nın da dediği gibi ‘’Her erkek ve kadın kendi iyileşmesinin ve kendi kaderinin mimarıdır’’. Sağlıklı beslenip, düzenli spor yapıp herşeyi doğru yaptığınızı düşünebilirsiniz ama hayatınızda stres var mı? Bunları halı altı yaparak Polyanna misali mutluluğa devam mı ediyorsunuz? Sağlığınıza zihnin etkilerini ve neler başarabileceğini göstermeye çalışan keyifli bir belgesel.

Farklı pencerelerden bakabilmek için bence 1,5 saatinizi ayırıp bu belgeseli izlemelisiniz. Trailer’ı da aşağıya bırakıyorum:)

Mucize İlaç

Bu belgeselin de aslında ana konusu aynı. Vücudumuzu kaliteli yakıt ile doldurduğumuzda diyabetten kalp yetmezliğine kadar pek çok hastalığa ve kullanılan ilaçlara gerek kalmayacağını söylüyor ve gösteriyor. Belgeselin başında yerli bir Avustralya topluluğu ile yapılan konuşma gayet çarpıcı. Eskiden bu yerlilerin savaştığı hastalıklar sarılık, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar iken, adaya paketli ve sağlıksız gıdalar geldikten sonra savaştıkları hastalıklar astım, diyabet, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar olmuş. Bu belgeselde bu hastalıklarla boğuşan insanları sağlıklı beslenme kampına alıp belgeselin sonunda değişimlerini gösterdiklerinde gerçekten gözleriniz kamaşıyor. Hayatınıza çok şey katacağına emin olduğum bir belgesel. Trailer’ını aşağıya bırakıyorum.

The Game Changers

Bu belgeselde aslında veganlığı ön plana çıkaran, gerçek proteinin et ve et ürünlerinde olmadığını hatta sporcular için et ve et ürünlerinin performansı ve enerjiyi düşürdüğünü kanıtları ile savunuyor. Ayrıca etin enerji verme hikayesininde 1800'lerden gelen komik hikayesini de anlatıyor. Veganlığı seçen profesyonel sporcuların gerçek potansiyellerini nasıl açığa çıkardığını ilk ağızdan gösteriyor. Bu sporcuların hikayelerini ve bu konuda önde gelen doktorların yaptığı açıklamaları izlemek gerçekten çok keyifli.

3 belgeselin 3'ü de gerçekten mutlaka izlenmesi gereken belgeseller. Çok fazla faydalı bilgi var. Doyamıyorum bu tür belgesellere:) Bunların hepsine Netflix’ten ulaşabilirsiniz.:)

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Secil Arıcan

Written by

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade