YAŞAMIMIZI KONTROL ETME ZAMANI: SAĞLIKLI BESLENMEYE DAİR BELGESEL ÖNERİLERİ-1

Secil Arıcan
Sep 29 · 3 min read

Artık herkesin kendi yaşamının sorumluluğunu alması gerekli. Çeşitli hastalıklar, bazı insanların bu rahatsızlıklar sonucunda neredeyse ilaçsız yaşayamaması, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik günden güne kişilerin yaşamını eritmekte. Yaşamak için yemekten, yemek için yaşamaya dönüşmüş bir yaşam söz konusu.

Yaşamımızın sorumluluğunu almak için bazı şeyleri kendimiz ve sevdiğimiz insanlar için araştırmamız ve bilgilenmemiz gerekli. Bu yüzden sizin için bu bilgileri kısa yoldan edinebileceğiniz benim en favori belgesellerimi derledim. Yaşamak için en önemli kaynağımız beslenme iken, beslenme ile daha fazla bilgi sahibi olmalıyız diye düşünüyorum. Umarım bu belgesellerin hepsini izlemek için zaman ayırabilirsiniz, kendimiz için bunu yapmamız gerektiğini ve yapabileceğinizi düşünüyorum, izledikten sonra yorumlarınızı da eklemeyi eksik etmeyin.

Tamamen sağlıklı bir adamın doktorlar ve diyetisyenler eşliğinde 60 günlük challange’ını anlatıyor. Her gün en az 40 çay kaşığına tekabül eden bir şeker tüketim diyetine başlaması ve 60 gün sonundaki vücut fonksiyonlarını konu alan bir belgesel. Burdaki şekeri sadece çayın içerisine koyduğunuz şeker gibi düşünmeyin, hangi yiyeceklerin içinde şeker olduğunu bu belgeselde izlerken inanamayacaksınız. Dolayısı ile her bilinçli kişinin bilmesi gereken bilgileri veren bu belgeseli şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu belgeseli izledikten sonra hayatınızdaki bir çok alışkanlığı gözden geçireceğinize eminim.

Bu belgeselde bir çok farklı sorunları olan insanların beslenme düzenlerini değiştirmeleri ile ne gibi sonuçlar elde ettiğini, devamlı kullandıkları ilaçlara nasıl gerek kalmadığını anlatan bir belgesel. Şu an içinde bulunduğumuz beslenme endüstrisinin bize nasıl oyunlar oynadığını ve bunun neticesinde yanlış bildiğimiz doğruları farklı bilim adamları ile anlatıyor. Herşeye farklı bir pencereden bakacaksınız.

Beslenme endüstrisinin ve kartellerin nasıl oluştuğunu, süpermarkette bulunan yiyeceklerin nasıl bir ilüzyon olduğunu, bu besinlerin üretimini ve sağlığımızı nasıl etkilediğini anlatan bir belgesel. Özellikle fast food sektöründeki üzerimizde oynanan oyunları açık bir şekilde izleyebileceğiniz ve bilinçli bir tüketici olabileceğimizi gözler önüne seren bir film. İzlerken hem şaşıracak hem de bir çok şeyi sorgulayacaksınız.

İlaç endüstrisinin insanların sağlığını nasıl etkilediğini, yiyecek fark yaratır diyerek ne yersen osundur üzerine yoğunlaşan bir belgesel. Sağlıklı yaşaMa giden yolda bel bağladığımız meyve ve sebze üretimindeki sağlıksız tarımın etkilerini de gözler önüne seren bilinçlenmek ve doğru tercihler yapabilmemiz için yine kesinlikle izlememiz gereken bir belgesel.

Tüm bu belgesellerin hepsinden eminim çok şey öğrenecek, keyifle izleyecek ve yaşamınıza uygulayacaksınız. Sağlık çok uzağımızda değil. Bu arada bu belgesellerin hepsini internetten türkçe alyazılı olarak izleyebiirsiniz. Google’da aramanız yeterli.

Sevgiler.

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Secil Arıcan

Written by

secilarican

Uzun uzun kendimi anlatmasam bence daha iyi çünkü bloguma vakit ayırdığınızda eminim beni de tanımış olacaksınız.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade