สรุปข่าวล่ามา Vue (19/06/2018 — 26/06/2018)

ภาพจาก https://vuejs.org/

หลังจากที่ได้รวบรวมข่าวและบทความเกี่ยวกับ Vue.js ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมเลยนำเนื้อหาที่น่าสนใจมาสรุปให้พี่น้องชาว Vue ได้อ่านกัน โดยรายละเอียดเนื้อหาผมจะแปะลิงค์ไว้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ Vue.js มี discord ด้วยนะ โดยมี guild ชื่อ Vue Land แฟนพันธุ์แท้ต้องห้ามพลาด!

Vue.js London

ในวันที่ 20–21 กันยายน 2561 จะมีงาน Vue Conference ที่ London ส่วนพิธีกรจะประกอบด้วยทีมงาน developer ร่วมกับผู้สร้าง Vue.js อย่าง Evan You ด้วย

ซึ่งตอนนี้บัตรได้จำหน่ายแล้ว สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะ

VuePress Netlify CMS

ใครที่มอง CMS ที่ทำ Document เป็นหลัก ตอนนี้ VuePress สามารถทำเป็น CMS และ deploy ด้วย Netlify ได้ด้วยนะ

สำหรับใครที่ไม่รู้จัก Netlify สามารถอ่านได้ที่บทความนี้เลย

ทำ VuePress Theme ด้วย Vuetify

เชื่อว่าหลายคนคงได้ลองเล่น VuePress กันแล้ว ความเจ๋งของเจ้าน้อง VuePress คือสร้าง Document ด้วย Theme ต่างๆ และสามารถสร้างกับ Vuetify ได้ด้วยนะ

SQLite + NativeScript-Vue

สำหรับแฟน NativeScript ที่มองหา DB อยู่ สามารถลองใช้ SQLite คู่กับ Vuex ได้โดยสามารถรวมร่างกันได้ด้วย nativescript-sqlite

เลือกฉันสิ Quasar-Framework

Quasar เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่มองหา framework ในการสร้าง Native app และบทความนี้ก็ได้พูดถึงว่าทำไมถึงควรเลือก Quasar

ลุง Laravel version 5.6 แล้วนะ

หากใครที่ได้ติดตามลุง Laravel ซึ่งตอนนี้ update ไปถึง version 5.6 ใช้ร่วมกับ Vue.js ได้ด้วยนะ สำหรับใครมองหาคอร์สเรียน เข้าไปที่ลิงค์ได้ล่างนี้เลย

Vue.set คุณค่าที่ Object คู่ควร

คุณเคยไหมที่ Object มันไม่ถูก Reactive เวลา data มีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อใช้ Vue.set

Vue Components จงเป็นเด็กดี

ปัญหาหลักที่ developer ส่วนใหญ่อาจจะเจอเวลาทำงาน team project คือ component ไม่สามารถ reuse ได้จริง

Kevin Ball หนึ่งใน developer ของ Vue.js ได้พูดถึง 6 สิ่งที่จะมาแก้ปัญหา Vue Components จอมดื้อเหล่านี้

Reactivity System จะถูกเขียนด้วย Proxy

ถ้าหากติดตามที่ ​Vue roadmap ใน version 2.x-next ระบบ reactivity จะถูกเขียนเป็นรูปแบบของ Proxy โดย tutorial นี้จะสอนโดย Evan You

Project น้องใหม่ไฟแรง 😎 🔥

 • vue-media-loader
  media attribute สำหรับคนเขียน Vue.js แบบ SFC (Single File Components)
 • vue-page-title
  ตัวจัดการ title ด้วยค่า attribute ใน component
 • proxy-state-tree
  Mobx สำหรับ Vue.js
 • PokéProject
  Pokédex รวบรวมข้อมูลของ Pokémon โดยทำด้วย Vue.js

สำหรับใครที่ต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนชาว Vue สามารถตามได้ที่ page Vue.js Thailand ได้นะครับ

Refs

เรื่องเล่าประสบการณ์จากการคลุกคลานของทีมงานที่อยากจะเติบโตไปด้วยกัน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Runyasak Chaengnaimuang

Runyasak Chaengnaimuang

Developer who loves Vue.js and americano 😎☕️

More from Medium

Agiloo | Made with Vue JS

How To Use Environment Variables in Vite

How to create a Vuejs Project

Configuring Sonarqube in a Vite project, with Vue, Typescript and Vitest