สรุปข่าวล่ามา Vue (27/06/2018–04/07/2018)

ภาพจาก https://vuejs.org

กราบทักทายชาว Vue ทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับสรุปข่าวล่ามา Vue กันอีกแล้วนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วซึ่งผมจะสรุปให้ได้ทุกอาทิตย์ครับ คาดว่าอาทิตย์หน้าจะสรุปให้เสร็จไวขึ้นเพื่อให้ได้ข่าวที่สดใหม่ขึ้นครับ

Vue Storefront v1.0 แล้วจ้า

ภาพจาก https://twitter.com/DivanteLTD/status/1013730289925939200

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Vue Storefront ได้ฉลองหลังจากรับคะแนนโหวตถึง 100 คะแนน และหลังจากนั้นไม่นาน Vue Storefront ก็ประกาศ Realease v1.0 เป็น production ออกมาแล้ว

ซึ่ง Vue Storefront เป็น PWA (Progressive Web Apps) พัฒนาโดย Vue.js ทำหน้าที่เป็น storefront เชื่อมต่อกับหลังบ้าน e-commerce ต่างๆ ผ่าน API ไม่ว่าจะเป็น Magento, Prestashop หรือ Shopware

หาเพื่อนชาว Vue ด้วย Vue People

ภาพจาก https://vuepeople.org/

อีกหนึ่งทางเลือกในการหาเพื่อนชาว Vue นั่นคือ Vue People ซึ่งเจ้าเว็บนี้สามารถระบุตำแหน่งของกลุ่มคนหรือ organization ที่ปักหมุดเอาไว้ โดยลงทะเบียนผ่าน Github และเราสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวพร้อมใส่ tag ประกอบได้ด้วย

แก้ปัญหา Component ที่ซ้ำๆ ด้วย Dynamic Component

ภาพจาก https://medium.com/scrumpy/dynamic-component-templates-with-vue-js-d9236ab183bb

หลายคนคงประสบปัญหาที่ Component ที่ทำนั้นค่อนข้างเหมือนกันหรือ duplicate และถูกจัดการค่าต่างๆด้วย state และบทความลิงค์นี้จะมาเล่าถึงแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการทำให้เป็น asynchronous

มาทำ PDF Viewer ด้วย Vue.js

ภาพจาก https://rossta.net/blog/building-a-pdf-viewer-with-vue-part-1.html

ใครที่มองหาวิธีทำ PDF Viewer บนเว็บของตนเอง สามารถทำตามบทความลิงค์นี้ได้เลยโดยจะเป็นการใช้ Vue.js ร่วมกับ pdfjs

ทำ Instagram Gallery สวยๆด้วย Vue.js + CSS Grid

ภาพจาก https://itnext.io/an-instagram-gallery-with-vue-js-and-css-grid-c0a2d7cc3e0f

สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางการทำ Gallery ภาพสวยๆ บทความลิงค์นี้จะมาสอนการทำ Instagram Gallery รวมถึงการดึงข้อมูลของตนเองด้วย Vue.js และ CSS Grid

Project น้องใหม่ไฟแรง 😎 🔥

  • eagle.js
    เครื่องมือทำ slideshow ที่พัฒนาโดย vue.js
  • vue-clipboard2
    ตัวช่วยในการทำ web clipboard มีทั้ง directive และ vue instance สามารถใช้กับ SSR ได้ด้วย
  • vue-spatialnavigation
    ตัวจัดการ focus ของ keyboard เวลากดปุ่มต่างๆด้วย directive

สำหรับใครที่ต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนชาว Vue สามารถตามได้ที่ page Vue.js Thailand ได้นะครับ

Refs:

--

--

--

เรื่องเล่าประสบการณ์จากการคลุกคลานของทีมงานที่อยากจะเติบโตไปด้วยกัน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Runyasak Chaengnaimuang

Runyasak Chaengnaimuang

Developer who loves Vue.js and americano 😎☕️

More from Medium

How To Use Environment Variables in Vite

Nuxt 3 — Auth0 authentication

Agiloo | Made with Vue JS

How to use wow.js with Vue.js