September
Published in

September

Natuur & Milieu kiest voor September

Natuur & Milieu heeft na een pitchtraject gekozen voor September als nieuwe digitale partner. September wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe website en de digitale campagnes.

Annemijn Pasman, projectleider Eigen Media bij Natuur & Milieu: “September slaagde erin om de behoeften van de doelgroep goed door te vertalen naar een concrete invulling. De inhoudelijke kennis, energie en drive van het team passen perfect bij onze ambitie om concreet handelingsperspectief voor onze doelgroepen te bieden.”

Julian Wassenaar, managing director bij September, vult aan: “Natuur & Milieu sluit naadloos aan bij het type klanten waar we met veel energie voor werken — betekenisvolle organisaties die een positieve impact hebben op de wereld. We kijken uit naar de samenwerking!”

Over September

September is jouw digitale partner. Dagelijks zijn we bezig om de digitale wereld een stukje beter, scherper en functioneler te maken. Bij September bouwen we platformen, applicaties en websites. Met een toegewijd team van strategen, designers, product managers en developers helpen we onze klanten digitale ambities te versnellen.

September werkt onder andere voor Edukans, VPRO, Centraal Museum, Wageningen University, Briq, Scholieren.com, Natuur & Milieu en GGD.

september.digital

--

--

We ontwikkelen websites, webapplicaties en platforms. Zo simpel of complex als jij nodig hebt. Dit doen we met een team van UX-ers, creatieve denkers, designers, developers en engineers. September maakt digitaal waar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store