September
Published in

September

Park van de Toekomst kiest voor September

Park van de Toekomst heeft na een pitchtraject gekozen voor September als nieuwe digitale partner. September wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het Virtuele Park van de Toekomst, waar ondernemers in de recreatiesector, overheid en onderwijs worden geïnspireerd om bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling van de Veluwe.

Luuc Veraart, coördinator Park van de Toekomst: “We hebben de uitdaging om verschillende stakeholders te informeren, betrekken en het juiste handelingsperspectief te bieden. September heeft ons in hun energieke pitch overtuigd om met hen deze uitdaging aan te gaan!”

Matthijs Roumen, strategy director bij September: “Ons groene hart gaat helemaal kloppen van Park van de Toekomst. De energie en missie van het team sluit naadloos aan op het DNA van September. We kijken er naar uit om een plek te ontwikkelen waar alle doelgroepen zich thuis voelen.”

Over September

September is jouw digitale partner. Dagelijks zijn we bezig om de digitale wereld een stukje beter, scherper en functioneler te maken. Bij September bouwen we platformen, applicaties en websites. Met een toegewijd team van strategen, designers, product managers en developers helpen we onze klanten digitale ambities te versnellen.

September werkt onder andere voor Edukans, VPRO, Centraal Museum, Wageningen University, Briq, Scholieren.com, Natuur & Milieu en GGD.

september.digital

--

--

--

We ontwikkelen websites, webapplicaties en platforms. Zo simpel of complex als jij nodig hebt. Dit doen we met een team van UX-ers, creatieve denkers, designers, developers en engineers. September maakt digitaal waar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Matthijs Roumen

Matthijs Roumen

Strategy Director bij September.

More from Medium

The Law vs Journalism: What are the legal challenges journalists face?

Content Creation Overwhelm

Neophytes of Nonviolence Written By: Michael A Gomez August 24, 2006

SECURITY PLAN IMPLEMENTATION — ANNOUNCEMENTS AND UPDATES.