September
Published in

September

September wint pitch Podium De Helling

Podium De Helling heeft na een pitchtraject gekozen voor September als nieuwe digitale partner. September wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe website van De Helling.

Arlette de Jong, directeur van De Helling: “De website is een belangrijk online kanaal voor De Helling. Onze agenda puilt uit van de concerten en clubnachten en het is belangrijk om onze bezoekers overzicht te geven in alle genres die hier staan. De ervaring van September met de culturele sector, de prettige communicatie, fijne planning en de energie van het team maakte de keuze makkelijk!”

Julian Wassenaar, managing director bij September: “De Helling verbindt mensen en culturen op een prachtige locatie. Daar zetten we graag onze tanden in!”

Over September

September is jouw digitale partner. Dagelijks zijn we bezig om de digitale wereld een stukje beter, scherper en functioneler te maken. Bij September bouwen we platformen, applicaties en websites. Met een toegewijd team van strategen, designers, product managers en developers helpen we onze klanten digitale ambities te versnellen.

September werkt onder andere voor Edukans, VPRO, Centraal Museum, Wageningen University, Briq, Scholieren.com, Natuur & Milieu en GGD.

september.digital

--

--

--

We ontwikkelen websites, webapplicaties en platforms. Zo simpel of complex als jij nodig hebt. Dit doen we met een team van UX-ers, creatieve denkers, designers, developers en engineers. September maakt digitaal waar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Matthijs Roumen

Matthijs Roumen

Strategy Director bij September.

More from Medium

Design for displacement

3 Incredible Tools For Writing and Note Taking That Digital Writers Can Use To Boost Productivity…

SE Practice Principles

A tool I learned in therapy and cannot live without