Sercan Solmaz 👁‍🗨
Oct 4 · 2 min read

İphone 11 Serisi Telefonların Fiyatları Belli Oldu

Apple’ın Eylül ayı içerisinde büyük bir etkinlikle lansmanını yaptığı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 ürünlerinin Türkiye’de satışa sunulacağı tarih açıklandı.

Tasarım, kamera performansı, batarya, işletim sistemi ve işlemci gibi pek çok bileşende büyük yeniliklere giden Apple, bu yeni ürünlerini duyurmasının ardından dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgiyle karşılandı.

Özellikle 3 arka kameraya sahip olan iPhone 11 Pro Max modeli, çok merak edilmişti.

Apple’dan gelen son haberle birlikte Türkiye’deki Apple kullanıcıların kafasındaki bir soru işareti daha yok oldu.

Apple, ürünlerin ne zaman Türkiye’de satışa açılacağını duyurarak dikkat çekici bir haberi ulaştırmış oldu. Apple’ın Türkiye web sitesinden gerçekleşecek satışlar, 18 Ekim 2019 itibariyle başlayacak.

Öte yandan iPhone X gibi modellerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ya da ne kadar düşeceği de bir diğer soru işareti.

Milliyet’in haberine göre iPhone 11 serisi telefonların fiyatları şöyle olacak deniyor.. (Haber linki)

iPhone 11 128 GB 7.749 TL

iPhone 11 256 GB 8.599 TL

iPhone 11 Pro 512 GB 13.999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB 11.999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB 13.299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB 14.999 TL

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercananlatiyor

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade