Continium: Quiz

Ik heb gekeken bij dit project naar hoe er geleerd wordt, hoe er interactie is en of de installatie goed is. De installatie betreft een quiz. Deze doe je met zijn drieën. Er wordt een vraag gesteld en binnen een aantal seconden moet je het antwoord geven. Daarna wordt gekeken wie het snelst het goede antwoord gegeven heeft en die krijgt punten. De winnaar is degene die op het laatste de meeste punten heeft.

Wordt er wat geleerd bij deze installatie, zo ja hoe?

Je leert wat bepaalde (design)voorwerpen zijn doormiddel van het doorlopen van een quiz. Dit zijn meestal voorwerpen die je niet kent zoals een designerauto die je niet kent.. Ook de zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky terugkomen. Nadat een bepaalde tijd vertrekken is, of niemand geeft het goede antwoord, krijg je een tip waardoor het makkelijker wordt om de vraag te beantwoorden. De vragen op zich zijn dan soms nét te moeilijk, maar met die hulp kun je hem dan toch beantwoorden. Ook doordat je met zijn drieën bent, kun je overleggen om tot redeneringen te komen waar je in je eentje niet zo snel op zou komen, waardoor je de vraag óók kunt beantwoorden.

Op welke manier is er interactie met deze installatie?

Bij deze installatie wordt de kennis als een game gepresenteerd. Je zit in een stoel en er zijn drie knoppen, A, B en C. Met deze geef je antwoord op de vraag, je bestuurt de computer dus met de knoppen. Er spelen meerdere mensen tegen elkaar. Er is dus sprake van gamification.

Het besturen van de installatie

Is deze installatie goed?

Er zijn goede, maar ook slechte dingen aan deze installatie. Zo krijg je een uitdaging die niet té moeilijk is, waardoor het spannend blijft, maar niet saai wordt. Ook gaan de mensen na het meedoen aan de installatie slimmer weg, in de zin dat ze dingen geleerd hebben die ze niet wisten voordat ze meegedaan hadden. Deze zaken staan ook in de visitors’ bill of rights. Wat minder goed is, is dat het deels een behendigheidsspel is, de snelste drukker krijgt de punten. Waardoor men snel geneigd is om heel snel op de knoppen te rammen, waardoor er meer aandacht is bij het snel spelen, dan bij het logisch nadenken. Dit is iets om mee te nemen in ons design, bij het maken van een spel moet je goed letten op de vorm van de competitie, zodat de focus wel blijft dat je iets leert zonder dat de installatie zó gebruikt gaat dat er stappen in het leerproces (zoals nadenken over vragen) overgeslagen kunnen worden.

Het scherm/de interface
Like what you read? Give Jelle Clignet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.