Lab 212: Moduler

Het tweede project is ‘Moduler’ van Lab212. Bij deze installatie leren kinderen spelenderwijs hoe letters uitgesproken worden. Dit is op een andere manier waarop wij op school aan de hand van aap-noot-mies geleerd krijgen hoe we woorden uitspreken. Bij deze installatie gooien de kinderen als het ware modules met letters in een monster, die dan op zijn beurt weer de klank uitspreekt.

Close-up van de stukken

Wordt er wat geleerd bij dit project, zo ja hoe?

Deze installatie is een schoolvoorbeeld van hoe Bruner het leren ziet. Kinderen werken als het ware samen om alle klanken te ontdekken. Je ziet dat er gebruikt wordt van het ontdekkend leren. Ze willen namelijk allemaal weten hoe alle klanken klinken. Om context te vormen staan er dan ook nog plaatjes die de klank uitleggen op de achterkant. Zo leren deze kinderen hoe ze woorden moeten uitspreken.

Op welke manier is er interactie met deze installatie?

Er is maar één duidelijke manier van interactie met deze installatie. Dat is in de vorm van input en respons. De klankmodules zijn als het ware de controller waar je het beest mee bestuurd. Deze geeft dan op zijn beurt weer antwoord. Dit in de vorm van de klank die hoort bij het stukje wat ingevoerd is.

Is deze installatie goed?

Deze installatie zorgt voor veel plezier, waardoor het niet saai wordt om te leren. Ook is het zo dat het niet snel verveeld. De kinderen zoeken naar combinaties en willen alles uitproberen. Daarbij is het ook nog zo dat als je kijkt naar de moeilijkheidsgraad, dat deze zeker niet te moeilijk is. In het begin gaan de kinderen zoeken naar wat ze moeten doen, maar na een aantal modules wordt de installatie snel begrepen, waardoor het makkelijker wordt om ermee door te gaan. Deze installatie vind ik dan ook goed, omdat het alle principes goed toepast en de kinderen met succes leren wat spraak inhoudt.

Like what you read? Give Jelle Clignet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.