Forma girmeye hazır mısınız?

“Yaz geldi de bizim mi haberimiz yok?” demeyin çünkü kilolarınızdan bahsetmiyoruz.

Websitenizi forma sokmak için yazı veya kışı beklemenize gerek yok çünkü kullanıcılar, yaz — kış demeden websitenizi ziyaret ediyor.

Radore de bu şekilde düşünmüş olsa ki bizden radore.com da dahil toplamda beş sitesini forma sokmamızı istedi.

Öncelikle tüm sitelerin, tek tek UX analizini yaptık ve hedef kitleyi de düşünerek, kullanıcıyı yorabilecek bazı eksiklikler tespit ettik.

“Analiz” kelimesi korkutucu geliyor olabilir, korkmayın! Eğer ki odaklanarak çalışırsanız, gayet kısa zamanda koca bir kurumsal siteyi (biz bu sitelere toplamda altı iş günü ayırdık) enine boyuna değerlendirip, nokta atışı çözümler üretebiliyorsunuz (evet burada kendimizi övüyoruz).

Geldik sonuca…

Radore siteleri için yaptığımız tasarımların “öncesi” ve “sonrası”nı ailece görüntüleyebilirsiniz.


Originally published at blog.designedbysherpa.com on March 20, 2014.

Like what you read? Give Selen Şentürk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.