Daha Az Seçenek ile Daha Fazla Dönüşüme

Popüler A/B testi ve kişiselleştirme platformu Optimizely’nin UX alanında Türkiye’deki ilk iş ortağı olan SHERPA, kısa süre önce Türkiye’nin ilk profesyonel emlak ağı Zingat.com ile çalışmaya başladı. Kullanıcılarına daha iyi mobil ve masaüstü deneyimler sunmak isteyen Zingat, bu şekilde pazardaki rakiplerinden ayrışmayı ve aynı zamanda dönüşüm oranlarını da yükseltmeyi amaçlıyordu.

SHERPA ve Zingat, müşteri deneyimini geliştirme ve dönüşüm optimizasyonu için Optimizely’nin güçlü A/B Testi özelliklerinden yararlanarak Türkiye’nin en akıllı emlak platformunu tasarlamak için birlikte çalışmaya başladı.

Hedef

Müşteri ve danışman etkileşiminin artırılması birincil hedefti ve ilk adım olarak 3 iletişim alternatifinin (Kısa mesaj, arama ve e-posta) gerekliliği sorgulandı. Bunun için SHERPA bir hipotez geliştirdi:

  • Mobil listeleme sayfasındaki yönlendirmelerin (CTA) sayısını düşürmek buton etkileşimlerini artıracaktır.

Ardından mobil listeleme sayfasının mevcut versiyonu, “sadece arama” butonu kullanılan versiyonu ve “sadece e-posta” butonu kullanılan versiyonu test edilmeye başlandı.

Sonuç

Sayfanın her üç versiyonu da aynı zaman aralığında yaklaşık aynı sayıda kullanıcı tarafından ziyaret edildi.

Tıklamalar yükselişte

Mevcut versiyondaki “e-posta” butonu %0,65’lik dönüşüm oranına sahipken “sadece e-posta” versiyonunda dönüşüm oranı %1,44’e yükseliyor. %122,8’lik artış oranı buton sayısını azaltmanın iyi bir fikir olabileceğini gösteriyor. Ayrıca tek tuşla etkileşim, üç tuşlu versiyondaki etkileşimlerin toplamının %6 oranında önüne geçmeyi başarıyor. Ayrıca ilan detayına geçişler de bu yükselişten olumsuz etkilenmiyor.

Asıl büyük etki burada

Mevcut versiyondaki “ara” butonu %0,32’lik dönüşüm oranına sahipken “sadece arama” versiyonunda dönüşüm oranı tam %508 oranında artarak %1,97’ye yükseliyor ve mevcut versiyondaki toplam etkileşimlerin %44,8 oranında önüne geçiyor.

Orijinale aktarılan deneyim de sonuçları doğruladı


Hipotezin test edilmesiyle ulaştığımız bulgulara Zingat ekibi tarafından uygulamaya geçirilmesiyle, orijinal versiyondaki dönüşüm oranları da çarpıcı biçimde yükseldi. Canlıya geçişin ardından dönüşümlerdeki sıçrama yukarıdaki tabloda açıkça görülüyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.