Sherpa Notebook ile tanışın!

Medium.com kendisini ‘söyleyecek bir şeyleri olan herkesin düşüncelerini ve hikayelerini karakter kısıtlaması olmadan anlatabilecekleri bir yer’ olarak tanımlıyor. 2012 yılının Ağustos ayında kullanıma açılan Medium, karakter sınırı olmaksızın, istenen her konuda içerik paylaşma ve içerik takip etme imkanı sunan bir içerik/blog yayınlama platformu. Peki Medium’u farklı ve tercih edilir kılan etmenlerden öne çıkanlar nelerdir?

  • Sadece içeriğe odaklanılmasını sağlayan yalın yapısı
  • Bu yapıya uygun tasarım özellikleri sayesinde, tüm cihaz ve ekranlarda okumayı ve yazmayı kolaylaştıran bir deneyim sunması
  • Üye olan herkesin sahip olduğu, ücretsiz yayın oluşturabilme ya da içeriğin mevcut yayınlara eklenmesi isteğinde bulunabilme imkanı veren, benzer içeriklerin hedef kitlesiyle buluşmasını kolaylaştıran yayın (publication) sistemi. Bu sistem sayesinde isteyen herkes, yalnızca takipçi kitlesiyle sınırlı kalmak zorunda kalmadan, hedef kitlesine göre istediği yayınlarda yer alıp, onların takipçileriyle de buluşabilme ve isterse kendi yayını da yaratarak, istediği alan ya da alanlarda uzmanlaşma yoluna gidebiliyor.
  • Medium’un önemli özelliklerinden bir diğerinin de, adından anlaşabileceği üzere, bir içeriğin kişi tarafından kendi takipçilerine önerilmesi anlamına gelen ‘recommend’ sistemi olduğu söylenebilir. Bu özellikle sevdiğiniz yazıları takipçilerinizle paylaşabilir, ya da kaliteli içeriklerle, önerilme sayınızı arttırarak, zamanla yeni takipçiler kazanabilirsiniz.

Bilmeyenler için kısa bir tanıtım, bilenler içinse son bölüm özeti seviyesinde yaptığımız Medium tanıtımının ardından, bu yazının esas yazılma sebebi olan soruya gelelim. Biz Sherpa olarak, Sherpa Blog olmasına rağmen neden, Medium’u da kullanmayı tercih ettik ve Medium’da Sherpa Notebook adında yukarıda bahsettiğim yayınlardan birini oluşturduk?

Bu soruyu kendimize sorduğumuzda öncelikle, içeriğin tek kanaldan tüketilmesi zorunluluğuna karşı olmamız gerektiği ana fikrinden yola çıktığımızı görüyoruz. Bu ana fikirden hareketle düşündüğümüzde, üretilen içeriğin, o içeriğe ve içeriğin üretiminden sorumlu olanlara uygun mecralarda yayınlanmasının, içeriğin hedef kitleye, hedef kitlenin de içeriğe ulaşımını kolaylaştıracağı alt fikrine varıyoruz. Bu mecralardan en önde geleninin, yukarıda özetlediğim özellikleri ve yapısıyla Medium olduğunu görmemek pek mümkün değil. Bunun ötesinde geldiği nokta itibariyle, Medium artık bir yayıncılık mecrasından öte, herhangi bir konuda fikri olup bunu paylaşmak isteyen ve tartışmaya açmaktan korkmayanların bir araya geldiği çok geniş ve nitelikli bir topluluğun buluşma noktası. Biz de Sherpa’yı böyle bir er meydanına ve klasmana sokmak istediğimizden, Medium’u kullanmak, gelinen noktada bizim için kaçınılmaz oluyor.

Elimizde Sherpa Blog ve yukarıda sıralanan düşüncelerle oluşturulmuş, Medium’da yer alan bir adet Sherpa Notebook var. Sıradaki soruyu tahmin etmek zor olmasa gerek. Bunlar birbirinin kopyası mıdır, eğer aralarında fark varsa nedir? Şimdilik temel farkın, içeriğin farklı tat ve formatta tüketilmesine olanak sağlayan, bir anlamda aynı yemeğe farklı sos kullanarak mönüyü çeşitlendiren Medium kaynaklı içerik tüketim deneyimi olduğu söylenebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde, Sherpa Notebook’a özel içerik üretimiyle, Sherpa Blog ve Sherpa Notebook deneyimin ötesinde temel içerik birikimi olarak da farklılaşacak ve Sherpa’nın beslediği iki farklı bilgi bankasının ve fikir paylaşım alanının oluşturulması sağlanacaktır.

Peki hakkında bir kamyon laf ettiğimiz bu Sherpa Notebook’u nereden, nasıl bulabilir ve takibe alabiliriz?

  • İlk olarak Sherpa Notebook adresine gidilir.
  • Ardından aşağıda görüldüğü haliyle karşımıza çıkan sayfadan ‘follow’ emri verilir ve Sherpa Notebook takibe alınır.

[caption id=”attachment_1777" align=”aligncenter” width=”680"]

sherpanotebookstep2

Görseli büyütmek için üzerine tıklayın.[/caption]

[caption id=”attachment_1778" align=”aligncenter” width=”676"]

sherpanotebookstep3

Görseli büyütmek için üzerine tıklayın.[/caption]

Keyifli okumalar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.